Ko e Ongoongo mei he Katoanga Siupeli
Written by 7580 Tonga   
screen_shot_of_presentation_video.pngKuo lava lelei foki hono hopoki 'o e Fale Komipiuta 'o 'Apifo'ou 'a ia 'oku fe'unga mo e Komipiuta 'e 80. Na'e hopoki foki eni 'e he

Ta'ahine Kuini Fehuhu, Halaevalu Mata'aho. Na'e lava lelei 'a e ngaue ni pea neongo 'a e kei lahi 'a e ngaahi ongoongo ke fakahoko mei he katoanga Siupeli ta'u 125, pea pehe ki he fakaikiiki 'o e ngaahi naunau 'o e ngaue  ni, ka e uma'a foki 'a e ngaahi 'ofa mei he ngaahi to'u ako kehe. 'A ia 'e fakahoko atu ia 'i he 'ene a'utaki mai pe 'a e ngaahi ongoongo.

Ka e tu'unga 'i he loto mafana mo hounga'ia a' e kau fakafofonga 'o e 7580 'oku nau 'i he katonga, 'oku nau faka'amu ke fakahoko atu 'a e fetu'utaki mo e fakamalo loto hounga mo'oni ki he kau memipa 'o e to'uako 'o e 1975 ki he 1980 'o 'Apifo'ou, ka e uma'a foki 'a e Tonga kotoa ne nau fai tokonia hono fakahoko 'a e ngaue ni. Ko e ngaue e kuo fakatoka, ka koe to e eni hono ngaue'i ke ta'imalie ai 'a e fanau ako, Siasi ka e pehe foki ki he fonua 'o Tupou mo Hou'eiki.

Kataki 'o click he 'imisi 'i 'olunga ke vakai ki he taha 'o e ngaahi faka'ali'ali 'o e ngaue kafakafa ni, 'a ia 'oku lolotonga faka'ali'ali 'i Tonga he ongo leepi 'i he lolotonga ko 'eni 'a e katoanga siupeli.

 

Click heni ki he 'ata lahi  'o e Video