“Ouau Tapuaki ‘o e Ngaahi Naunau"
Written by Rodney Halapio   
blessing ani.gifNa’e lava lelei hono fakahoko ‘e Moseniolo Sione Malakai Katoa ‘a e

ouau ko ia hono luluku mo tapuaki’i 'a e ngaahi naunau komipiuta, tesi mo e sea ke faka’aonga’i ki he ongo loki ako leepi ‘oku palani ke fakanaunau ‘e he To’uako 1975-1980 ‘o e Kolisi ‘Api Fo’ou, he Tokonaki, ‘aho 17 ‘o Sepitema, 2011. Ne fakahoko ‘a e ouau ni he warehouse ‘o e kautaha SF Enterprise ‘o ‘Okalani, Kalefonia.  Ko e fakataha’anga mafana mo’oni eni mo fakafiefia ko e ’uhi ko e a’usia ‘e he To’uako ni ha sitepu ma’olunga ‘i he’enau faka’utumauku he ngaahi mahina lahi kuo mahili atu, hono ngaue’i e poloseki ko eni, pea kuo nau mata tonu e fua honau kakava. Ne kau mai ki heni e ni’ihi ‘o e kau memipa ‘o e To’uako ni mei ‘Amelika, mo honau ngaahi hoa pea pehe foki ki he Pule ‘o e kautaha SF Enterprise, Felise Langi. ‘Oku ‘amanaki ke tu’uta 'a e ngaahi naunau ko ‘eni  ki Nuku’alofa he uike faka’osi ‘o ‘Okatopa, 2011. Ko e taumu’a, ke fokotu’u kakato e ongo leepi, ke malava ‘o maau kimu’a ‘i he katoanga Siupeli Ta’u 125 ‘o e Kolisi.

 

Kataki 'o click heni ki he ngaahi 'ata mei he ngaue 'ofa ni.