Fanongonongo ki he To'u 75-80 'o 'Amelika
Written by Emeli Lavakei'aho 'Olie   
 Ki he to'u '75-'80 kotoa pe 'oku 'ata'ata he tokonaki (9/17) 'oku kole atu ke mou kataki hake ki he warehouse 'a Langi ki Oakland. Ko e 'uhinga ko e fa'o 'a 'etau 'u komipiuta, tepile komipiuta, sea komipiuta pea mo e ngaahi naunau kehe pe ki he 'etau project (computer lab) ko ia ki he 'apiako.
Pea 'oku pehe ni leva 'a e fokotu'utu'u ki he 'aho tokonaki, ko Sangato Soane (tamaiki tangata) te mou mu'a hake ki he warehouse he houa pongipongi ki hono load 'a e koniteina, pea mo kamata 'a e barbaque, pea ko Sangata Malia (hou'eiki fafine) te nau toki me'a hake mo e me'a 'ilo 'a Patele Sione Laina he taimi ho'ata. Ko Patele Sione Laina 'e 'i ai he 'osi 'a e 2pm ke tapuaki'i 'a 'etau 'u komipiuta kae toki fakafolau atu ki Tonga'eiki.
'Oku ou 'amanaki pe te mou tali lelei 'a e ki'i fanongonongo ni. Pea 'oku 'iai 'a e faka'amu ke tau katoa hake ki ai. Ko e ola e 'a 'etau ngaue kuo ha kakano mai, pea nga'unu kimu'a pea 'oku tau fiefia kotoa ai.

Faka'apa'apa Atu,
To'u 1975-80 San Francisco Chapter