Re-union 'ae 75-80 'o USA
Written by Angaaekolo Moleni Sime   

7580ani.gifNa'e fe'iloaki fiefia  hake ki San Francisco 'a e konga 'o e to'uako 75-80 'o 'Amelika lahi 'i he Falaite 29 'o Siulai.

Na'e talitali lelei 'e he palesiteni , Maika 'Olie pea mo e kau memipa 'o Frisco 'a e kau memipa mei LA pea mo Texas foki ne nau 'ahia 'a e hala fakakavakava koula 'o Frisco.'I he po Falaite na'e fai ai 'a e Ball 'a e to'u ni, pea na'e fakahoko ai pe mo e ngaahi tau'olunga feinga pa'anga ki he project computer lab ma'ae 'apiako lolotonga. Na'e mahino 'a e ngaahi loto 'aufuatoo mo e to kakava ki he ngaue ni, 'aki  'a e fiefia mo e mafana 'a e ki'i feinga pa'anga ni.

'I he 'aho Tokonaki na'e hoko atu leva ki he konga mahu'inga 'o e polokalama, 'a ia ko e BBQ mo e fakafeohi. Na'e taki mai 'i he potungaue ko eni 'a T.Moimoi, Lisala Kolo, Tongia Mailangi, Rodney Halapio mo honau ngaahi hoa foki. Pehe foki kia Sanele Lavakei'aho, Nunu Huhane, Kosema mo Tiuke Mahoni. Na'e kapiteni mai 'a Suliana Moimoi, 'Emeli 'Olie, Kalo Mailangi, 'Ofa Va'inga Vaiomo'unga, Tu'ilokomana Halapio, Mini Kiola Fa'asolo mo e faha'i fale 'a  fafine mei he peito.

Ko e mafana mei he po Falaite na'e hoko atu ai pe, pea to e hulu ange 'i he 'aho Tokonaki. He na'e lava mai 'a e ongo mahanga mei LA, Sola mo Saikoloni Pasoni , palesiteni 'a LA, Sosefo Paengahau Mailangi, Moleni Sime pea pehe ki he palesiteni 'a Texas, Peuli Taula mo e hoa. Na'e 'i ai foki mo e ngaahi fakalahi 'o e to'u mei he ngaahi kolisi tutuku kehe kehe, hange ko e palesiteni 'a e ako tutuku 'Atele 'o San Jose, Manase Vaiomo'unga, Tevita Fineanganofo mei St Andrew (Pulengaue 'o San Mateo), Lovina Tuita mei Kelana mo e ngaahi ako kehe pe, na'a nau kau 'i hono puopuou'i 'a e feinga ko eni. 

Neongo 'a e vetengata'a mo e mafana 'a e feohi ni, ka na'e to e hoko atu ai pe ki he hall 'oe 'api siasi Palo Alto ki he hulohula 'a e Tongan Community. Pea na'e toki matuku 'a e katoanga ni mei 'api siasi kuo mei Sapate.

'Oatu ai pe ha fakamalo lahi ki he ngaahi ngaue mateaki kotoa pe kuo lava. Fakamalo atu ki he Tikoni Peni Koloamatangi mo hono hoa, Pulengaue 'oe komunio Palo Alto, Otto Fa'asolo mo e hoa, Tauhi Solomone Vehekite mo hono hoa pea pehe kia Felise Langi, mo e ngaahi maheni, mo kinautolu kotoa ne fa'a fai atu ki ai 'a e fakatangi 'a e to'uni. Malo e tokoni mo e 'ofa, 'oku hounga 'aupito ki he tu'unga matu'a mo e tu'unga finematu'a ni 'a e ngaahi 'ofa mo e tokoni kuo mou foaki mai. 'Ofa ke faitokonia kimoutolu 'e he 'Eiki 'i he lolotonga ni mo e kaha'u na.

Faka'apa'apa atu mo e loto hounga mo'oni, mei he to'u ako 75-80 'o 'Amelika lahi .

 

Kataki 'o click heni ki he ngaahi 'ata meihe fakafeohi ni.