Kolisi 'Ahopanilolo: 'Ofa mei he APTC
Written by Komitivahaope   
1st.jpgKo e Ta'ahine ko Pilinisesi Salote Pilolevu Tuita, ne Fakaafe Fakalangilangi he tanaki tu'unga he Katoanga

Foaki Fakamo'oni ako 'a e Kolisi 'Ahopanilolo mei he Polokalama ako 'a e Australia-Pacific Technical College (APTC), pe Kolisi Fakatekinikale 'Aositelelia-Pasifiki, 'a ia 'oku kau ki ai 'a e Kolisi Katolika Fakatekinikale ko 'eni 'o 'Ahopanilolo 'i Ma'ufanga.

Ko e fuofua fai 'eni 'a e katoanga pehe ni mei he polokalama ko 'eni 'a e APTC  'i he Holo Sangato Sosefo 'i he Kolisi 'Ahopanilolo, 'a ia ko e Setifikeiti III 'eni 'o e feinga ako ni, 'i he tafa'aki ki he Talitali Kakai (Ngaahi Me'atokoni Fakakomesiale) mo e Setifikeiti III he Takimamata (Fakalele Fakapisinisi), pea ko Karl Evans 'o e APTC 'a Ha'amoa ne MC, pea ne ne ngaue fakataha foki pea mo e APTC 'a Tonga, 'a ia ko Sr Koleti Kiutau, 'i hono teuteu'i mo fakalele 'a e polokalama 'o e 'aho.

2nd.jpg

Ne fai 'a e me'a 'a e Ta'ahine Pilinisesi, Pilolevu Tuita, 'o fai ha fakaloto lahi ki he ngaue lahi mo ma'ongo'onga ko 'eni 'oku fai 'e he APTC, pea mo 'ene tokoni ki he ngaahi lelei ki he takimamata pea mo e kakai 'o e Pasifiki, pea pehe foki mo ha'ane to e fakamatala ki he tokoni lahi kuo fai 'e he takimamata ki he ma'u'angamo'ui (economy) 'a Tonga pea mo e Pasifiki, neongo 'a e tolalo fakama'u'angamo'ui 'a mamani lahi.

Na'e fakamafola hangatonu foki 'a e Katoanga ni ki he fonua 'o 'alu fakataha mo hono fakamanatu 'a e 'aho 'alo'i 'o e Ta'ahine Pilinisesi. Pea 'i he aofangatuku 'o e 'aho, ne hiva'i katoa he fanauako, kau faiako mo e kau fakaafe 'a e, "HAPPY BIRTDAY DEAR PRICESS", pea mo e talamonu kiate ia ha ngaahi 'aho to e loloa atu ke lei laumalie ai mo fakahoko hono ngaahi fatongia ki he fonua mo e pule'anga.

Ko e ngaahi katoanga Foaki Fakamo'oni Ako pehe ni 'a e APTC 'e 6 'i he 'Otumotu Pasifiki he ta'u ni, 'o kau atu ki ai 'a e ngahi fonua hange ko Fisi, Solomone pea mo Papua Niukini.

3rd.jpg

(Fuofua pulusi 'i Novema'o e 2009).