Sikolasipi ki 'Apifo'ou mei NSW
Written by Tevita Laitia   
images.jpg'Oku lolotonga fai ha ako setifikeiti 'i Sene ki he tokanga'i 'o e ngaahi naunau ifi palasa, ko ha konga ia 'a e tokoni fakasikolasipi 'a e Kolisitutuku 

'Apifo'ou 'a NSW ki he 'Apiako 'Apifo'ou, pea ko e kau tangata mei Tonga 'oku nau lolotonga fakahoko e ako ko 'eni, ko Pita Vi, Pofele Peeki mo 'Epalahame Taulua.

Ne nau kamata 'i Fepueli 'o e ta'u ni hili pe ia 'a e foki ki Tonga 'a e tua 'a 'Apifo'ou, pea 'oku 'osi ki he mahina ko Sune, ka 'oku lele 'a e ako ni 'i ha ta'u 'e tolu, 'a ia ko e kamata 'eni he ta'u ni pea 'oku toe 'a e ta'u 'e ua. Tenau foki ki Tonga pea tenau to e folau mai pe ki Sene he ta'u fo'ou ke hoko atu 'a e ako ko 'eni ki hono tokanga'i mo tauhi 'o e ngaahi naunau me'aifi palasa.

Pea ko e ako mahu'inga 'auptio foki 'eni he'e kau lelei ia ki hono tauhi 'a e ngaahi naunau ifi ke tolonga ange, he 'oku 'asi mai ko e palopalema lahi 'eni 'i Tonga, 'o 'ikai ke 'i 'Apifo'ou pe, ka ki he ngaahi ako kolisi kehe foki mo 'enau naunau ifi palasa.

Pea 'oku to e 'asi pe foki 'a e palopalema ko 'eni 'o e tauhi mo e tokanga'i e ngaahi naunau ngaue 'i he ngaahi tafa'aki kehe 'o e mo'ui 'i he ngaahi 'apiako, pea mo e sosaieti fakalukufua he me'a lahi.

Ko hono tauhi mo e fakapa'anga 'a e ako e kau tangata ni 'oku fai katoa pe ia he Palesiteni e Kolisitutuku 'Apifo'ou 'a NSW, Viliami Halaholo, pea mo e toenga e kau kolisitutuku.

'Oku fai ma'u pe 'a e kalapu fakafalaite ko e tatanaki ki he teuteu siupeli 'o e 2011, pea 'oku lava ai pe foki mo e tokoni ki he feinga ako setifikeiti ko 'eni 'a e kau tangata mei he Kolisi 'Apifoo'u.

Ko e kau tangata ni foki 'oku nau nofo holo pe he ngaahi 'api nofo'anga 'o e ni'ihi e kau kolisitutuku.