News Highlights
Manatu Melie to'uako Sangato Petelo Sanele Ko e 'amanaki ko 'eni ke fakamanatua 'a e siupeli koula 'o e Kolisi Sanele 'i Kelana 'oku to e fakamanatu ...Readmore


School
Me'a'ofa 'a Apifo'ou mo e 'u Ako Katolika Ko ha ngaahi ‘ata ‘ena mei he foaki me’a’ofa ‘a ‘Apifo’ou mo e ngaahi ako Katolika ki he Tama Tu’i ko Siaosi Tupou V. ...Readmore


Catholic World-wide
ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI ... ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE FRANCISCAN FAMILY ...Readmore


Komiti Ngaue Vahaope
Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata 'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...Readmore

Home arrow News arrow News Highlights arrow Tauelangi 'o vela'osi'osi Siupeli!

Ngaahi ongoongo meihe ngaahi ako'anga katolika mo e ngaahi Komiuniti Katolika Tonga

Tau 'Akapulu Fakaako 'i 'Apifo'ou - 2008

Ko ha hili 'ena ha tau 'akapulu fakaako 'a e timi sinia 'a e Kolisi 'Apifo'ou pea mo e Ako Ma'olunga 'a Liahona ...
Read more...

Takuilau College in action

Soane Vahe, the Principal of Takuilau College, was very supportive with the concept of  ...
Read more...

Fr Setefano Mataele & Kolisitutuku Katolika 'a Kenipela

Ne lava lelei 'a e fakataha mo e fili lakanga e kau ako Kolisitutuku Katolika ...
Read more...

To'utupu Katolika 'o Kenipela (Nunu'anga Kakai)

Ne lava lelei ha feinga pa’anga kati mo e faikava ‘a e To’utupu Katolika ‘o Kenipela ‘o ‘Aositelelia 'i he Falaite uike kuo ‘osi (18/04/08)...
Read more...

Fakataha mo e Kau Puleako pea mo e 'Epikopo

'I Siulai ki 'Aokosi, ne lava atu ai 'a Siosiua Lafitani ki Tonga, pea ne ne ma'u  faingamalie ke potalanoa mo e kotoa 'o e kau Puleako 'o 'etau ako Katolika 'i Tongatapu, fakatah...
Read more...

Fakataha 'Apifo'ou 'Okalani NZ

'Oku ou fakatulou atu he mo e fofonga 'o si'i kaunga ako tutuku kotoa pe mei ha tapa pe 'o e Kolope ka e fakahoko atu e ki'i ongoongo mei he fakataha hono 'uluaki 'o e to'uako 1975 - 1980 mei...
Read more...

Poloseki Kupenga Vahaope 'a e Lalo Kasia (To'uako 1975-1980)

'Oku ha atu heni 'a e fakaikiiki 'o e taha e ngaahi Poloseki Siupeli Siliva 'a e    ...
Read more...

Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata

'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...
Read more...

Fakataha Lalokasia 'o San Francisco to'u 1975 ki he 1980 he mahina ko Sune.

Neongo 'a e lahi 'a e femou'ekina mo e mo'umo'ua he tutuku 'a e ngaahi ako 'a 'Amelika ni, ka na'e lava lelei mai 'a e tokolahi ki he fakataha ko ia 'o e mahina ni. Ne kamata 'aki pe lotu...
Read more...

Best books for boys

26 September 2008:  The definitive list of books guaranteed to grab the attention and interest of boys has been ...
Read more...

'Ahopanilolo Technical College (Ma'ufanga)

(Principal, Sister Koleti Kiutau) 'Ahopanilolo Technical College has provided professional cheifs and trained cooks for the  ...
Read more...

POLOSEKI LANGA FAKALAKALAKA KOLISI ‘API FO’OU

Puipuitu’a Ko e fe’ao fuoloa mai eni ‘a e Kolisi mo e ‘ikai ha pa’anga fe’unga ki hono fakanaunau, fakalelei’i pea mo hono  ...
Read more...

Fakataha Kolisi Tutuku To'u 1975 ki he 1980 vahenga San Francisco

Na'e lava lelei 'a e 'uluaki fakataha 'a e vahenga San Francisco to'u 1975 ki he 1980 he 'aho 17 'o Me 'i Flood Park. Na'e kamata 'aki 'a e lotu na'e fai ia 'e Simione Fakava. Na'e hoko atu leva 'ak...
Read more...

Tongan Bishops in Oceania: Historical Events

The three Tongan Bishops in the history of Catholic Churches in Oceania are Patelesio Finau, Soane  Foliaki and Soane Mafi. Followings are the main historical events in b...
Read more...

Tour To the Holy Land

Dear ACU-Christian community - students,  ...
Read more...

Latest News about Tonga

 • Folau name back in rep rugby league - The West Australian 27 Apr 2015 | 6:40 pm tonga - Google News

  table border=0 cellpadding=2 cellspacing=7%;font-family:arial,sans-serifa href=http://news.google.com/news/url?sa=tamp;fd=Ramp;ct2=usamp;usg=AFQjCNH8o2wg73K_uPkRUEs8VM6oofc4Pgamp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331amp;cid=52778821560221amp;ei=4Ok-VYiSB9rS3AGerYC4AQamp;url=https://au.news.yahoo.com/thewest/sport/a/27408272/folau-name-back-in-rep-rugby-league/img src=//t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTA55YISYrGUSwM36OUOKYPn9atYFwPauTJnsu8EsQBWJQlxCxx78P7bJs5HGbDqrOvbU3DvC9u alt= border=1 width=80 height=80brfont size=-2The West Australian/font/a/font/tdtd valign=top%;font-family:arial,sans-serifbrdiv

 • Work starts on schools in Tongas Haapai - Radio New Zealand 27 Apr 2015 | 3:04 pm tonga - Google News

  table border=0 cellpadding=2 cellspacing=7%;font-family:arial,sans-serifa href=http://news.google.com/news/url?sa=tamp;fd=Ramp;ct2=usamp;usg=AFQjCNHzgz2sfcE8OPJbIn3bEtBnbVnWfQamp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331amp;cid=52778821544883amp;ei=4Ok-VYiSB9rS3AGerYC4AQamp;url=http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/272225/work-starts-on-schools-in-tonga#39;s-ha#39;apaiimg src=//t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2lxdx4s2bjNQ3yrOlYz6zpR7a3x1NAvx8lCh-oNv9zxq3q571asG_PxHRNiy59gZ-9c8ewOCd alt= border=1 width=80 height=80brfont size=-2Radio New Zealand/font/a/font/tdtd valign=top%;font-family:arial,sans-serifbrdiv

 • 2. Greatest Hits 1974-78 - Steve Miller Band 27 Apr 2015 | 10:01 am iTunes Top 100 Albums

  Greatest Hits 1974-78 by Steve Miller Band

 • 79. Greatest Hits, Vols. 1 2 - Billy Joel 27 Apr 2015 | 10:01 am iTunes Top 100 Albums

  Greatest Hits, Vols. 1 2 by Billy Joel

 • 95. Bob Dylan's Greatest Hits - Bob Dylan 27 Apr 2015 | 10:01 am iTunes Top 100 Albums

  Bob Dylan's Greatest Hits by Bob Dylan

 • 63. Live From the Woods - NEEDTOBREATHE 27 Apr 2015 | 10:01 am iTunes Top 100 Albums

  Live From the Woods by NEEDTOBREATHE

 • 3. Going to Hell - The Pretty Reckless 27 Apr 2015 | 10:01 am iTunes Top 100 Albums

  Going to Hell by The Pretty Reckless

 • Combating impact of climate change, a priority for US aid - Matangi Tonga 27 Apr 2015 | 4:07 am tonga - Google News

  table border=0 cellpadding=2 cellspacing=7%;font-family:arial,sans-serifa href=http://news.google.com/news/url?sa=tamp;fd=Ramp;ct2=usamp;usg=AFQjCNHfikTIGwqSm7mwjbNIldFiRooZTgamp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331amp;cid=52778819634995amp;ei=4Ok-VYiSB9rS3AGerYC4AQamp;url=http://matangitonga.to/2015/04/27/combating-impact-climate-change-priority-us-aidimg src=//t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSukhtcrWZ6PfnH6-JW2ZPdQ4n6F-6urr74gt1cDYjdwLf8KFZHzJvIKAziczY49FGJo0n7DWk alt= border=1 width=80 height=80brfont size=-2Matangi Tonga/font/a/font/tdtd valign=top%;font-family:arial,sans-serifbrdiv

 • Samoa, Fifi, Tonga, PNG Team Lists - TripleM Sydney 26 Apr 2015 | 11:07 pm tonga - Google News

  table border=0 cellpadding=2 cellspacing=7%;font-family:arial,sans-serifa href=http://news.google.com/news/url?sa=tamp;fd=Ramp;ct2=usamp;usg=AFQjCNGXdWjBRjFH09gi60lxs-G00OD-iAamp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331amp;cid=52778819829835amp;ei=4Ok-VYiSB9rS3AGerYC4AQamp;url=http://www.triplem.com.au/sydney/sport/nrl/news/2015/4/team-lists-tonga-fiji-bati-papua-new-guinea-teams-for-2015-representative-round/img src=//t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSCV4A0eQpQvBVt22zvM77Hm19sTSCeOLA8sEf05TOLUXVm_LgRG3FWyjfVJypWfV2ggBgkgPnE alt= border=1 width=80 height=80brfont size=-2TripleM Sydney/font/a/font/tdtd valign=top%;font-family:arial,sans-serifbrdiv%3D8981635Four Nations the benchmark for Samoans/afont size=-1 color=#6f6f6fnobrninemsn/nobr/font/fontbrfont size=-1

 • Tonga looks to improve fisheries enforcement - Radio New Zealand 26 Apr 2015 | 5:12 pm tonga - Google News

  table border=0 cellpadding=2 cellspacing=7%;font-family:arial,sans-serif/font/tdtd valign=top%;font-family:arial,sans-serifbrdiv

Tauelangi 'o vela'osi'osi Siupeli! PDF Print E-mail
Written by Komitivahaope   
apifoou_jubilee083.jpg Ne 'ikai ha to e veiveiua pe to e 'ekea 'e ha sola pe ko ha to'a 'a e tauelangi

mo e vela 'osi'osi 'a e kolisitutuku mo e kainga 'o e taiosisi 'i Tonga mo muli he lolotonga 'a e siupeli. Pea ka mafana pe mo fiefia 'a e Tonga ia, pea talatala atu, ko e 'alu pe ki he 'auha 'a e foaki pa'anga, koloa, me'atokoni mo e ha fua, ka e kehe pe ke fiefia 'a e kolisi pea pehe ki he laumalie 'ofa hotau fakamo'ui.

Ko ha taa'iva 'oku vela 'auha ai 'a e Lalo Kasia, pea 'oku asi mo fua mai ia he ngaahi fakamole kehekehe, mei he ngaahi me'atokoni mo e taumafa, ki he foaki 'o e ngaahi vala koloa mo e hala pa'anga, ki he faiva mo e tau'olunga, pea mo e ha fua, kehe pe ke tauelangi mo fiefia 'a e Ta'ahine Pataloni 'o e ako Katolika, Fehuhu Kuini ko Halaevalu, pea mo Lord Ve'ehala, Lady Si'atukimoana mo hou'eiki, pehe ki he 'Eiki 'Epikopo mo e fa'ahinga tapau hono kotoa, pea kau atu ki ai mo e kolisitutuku, 'o a'u ki he kau tahi fanau, a'usia 'a e fanau 'o e kolisi 'oku taumu'a ki ai 'a e ngaahi tokoni 'ofa ni.

Mou kataki 'o me'a atu ki he ngaahi 'ata ko 'ena, ko e ngaahi fakame'ite 'a e kolisi lolotonga mo e ma'u me'atokoni/me'a'ilo, pehe ki he 'ave vala, pea mou kataki 'o me'a atu ki he Loki Faka'ali'ali 'Ata (Gallery) 'o e kupenga vahaope ni 'o mamata ai ki he ngaahi 'ata 'e tahamano tupu mei he siupeli.

apifoou_125_years_jubilee036.jpg

  apifoou_125_years_jubilee040.jpg

apifoou_jubilee023.jpg

apifoou_jubilee019.jpg

apifoou_jubilee094.jpg

apifoou_jubilee091.jpg

apifoou_jubilee027.jpg

apifoou_jubilee087.jpg

apifoou_jubilee075.jpg

apifoou_jubilee068.jpg

  apifoou_jubilee063.jpg

apifoou_jubilee057.jpg

  apifoou_jubilee041.jpg

  apifoou_jubilee036.jpg

apifoou_jubilee028.jpg

apifoou_125_years_jubilee002.jpg

7580_apifoou_siupeli_125109.jpg

 

 
< Prev   Next >

volunteer1.gif

 

 

 

scholarshipfrontimage.jpg

 

scholarshipidonation.jpg

<
 

Warning: Unknown: open(/home/users/web/b2606/nf.voiceoftonga/public_html/cgi-bin/tmp/sess_dd5d0abaeeb45b71085edb4d7c58e725, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/users/web/b2606/nf.voiceoftonga/public_html/cgi-bin/tmp) in Unknown on line 0