News Highlights
Manatu Melie to'uako Sangato Petelo Sanele Ko e 'amanaki ko 'eni ke fakamanatua 'a e siupeli koula 'o e Kolisi Sanele 'i Kelana 'oku to e fakamanatu ...Readmore


School
Me'a'ofa 'a Apifo'ou mo e 'u Ako Katolika Ko ha ngaahi ‘ata ‘ena mei he foaki me’a’ofa ‘a ‘Apifo’ou mo e ngaahi ako Katolika ki he Tama Tu’i ko Siaosi Tupou V. ...Readmore


Catholic World-wide
ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI ... ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE FRANCISCAN FAMILY ...Readmore


Komiti Ngaue Vahaope
Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata 'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...Readmore

Home arrow News arrow News Highlights arrow 'Uuni Ongoongo mei 'Aositelelia

Ngaahi ongoongo meihe ngaahi ako'anga katolika mo e ngaahi Komiuniti Katolika Tonga

'Uhinga Hotau Vahaope !!

Ko e hā ‘a e 'uhinga hotau hingoa΄, ko e hā hono mahu'inga ki he langa ngāue ko 'eni΄, pea mo e faifatongia ...
Read more...

Poloseki Kupenga Vahaope 'a e Lalo Kasia (To'uako 1975-1980)

'Oku ha atu heni 'a e fakaikiiki 'o e taha e ngaahi Poloseki Siupeli Siliva 'a e    ...
Read more...

Tongan Bishops in Oceania: Historical Events

The three Tongan Bishops in the history of Catholic Churches in Oceania are Patelesio Finau, Soane  Foliaki and Soane Mafi. Followings are the main historical events in b...
Read more...

World Youth Day Co-ordination Authority

Welcome to the NSW Government's World Youth Day Co-ordination Authority (WYDCA) website. ...
Read more...

Fakatupu fifili mo 'ene fehu'i

Ko e ha ‘a e lelei mei he fakalakalaka ‘a e tekinolosia ‘o e komipiuta pea mo e saienisi ‘o e  vahaope te tau lava ‘o faka’aonga’i ke ‘aonga ki h...
Read more...

Hulohula 'Apifo'ou Az katoa !!!

Kaunga Faifononga 'i he Tui, Ako , Lotu. Tulou, Tulou, Tulou pea malo mu'a 'a ho'omou lelei ki he ngaahi 'aho ko'eni. ...
Read more...

Last Judgement

The pictures of the last judgement below come from four different traditions. The first picture ...
Read more...

Fakamanatu 'a e ta'u 32 'o e 'apiako Takuilau

Na'e lava lelei he 'aho tokonaki 12 'o Siulai hono fakamanatu 'a e Ta'u 32 'o e 'apiako Takuilau 'a ia ne fakahoko eni 'i San Francisco. Na'e kamata 'aki 'a e Misa na'e fai 'i Redwood City 'i he&nbs...
Read more...

Mei Tau Fonua e To'uako 81-85

Kuo faka'au pe foki ke lava lelei atu pea faka'osi'osi e ngaahi poloseki fakato'uako 'Apifo'ou ...
Read more...

To'utupu Katolika 'o Kenipela (Nunu'anga Kakai)

Ne lava lelei ha feinga pa’anga kati mo e faikava ‘a e To’utupu Katolika ‘o Kenipela ‘o ‘Aositelelia 'i he Falaite uike kuo ‘osi (18/04/08)...
Read more...

Fakatupu fifili mo 'ene fehu'i

Ko e ha ‘a e lelei mei he fakalakalaka ‘a e tekinolosia ‘o e komipiuta pea mo e saienisi ‘o e  vahaope te tau lava ‘o faka’aonga’i ke ‘aonga ki h...
Read more...

Educating teens on healthy eating options

Ballarat Campus (Aquinas) education and nursing students who led the What’s in it? program     ...
Read more...

Ko e hingoa, LALO KASIA

Ngaue mo’ua, Tu’u he la’a, Lalo Kasia, Ho’o ta’e’ofa ('oku hiki laine taha atu pe 'eni 'o 'ikai fakafo'ikupu anga maheni). ‘Oku ‘asi foki mei ...
Read more...

Talamonu ki he 'Aho Kolisi 'Apifo'ou

Talamonu atu ki he Puleako 'o 'Apifo'ou, Fr 'Aisake Vasima mo e kau ...
Read more...

Latest News about Tonga

'Uuni Ongoongo mei 'Aositelelia PDF Print E-mail
Written by Komi 'Apifoo'u 'Aositelelia   
ausie12oflast.jpg Mou kataki 'o me'a hifo ki he ngaahi 'uuni ongoongo fakamuimui mei he Kolisitutuku 'Apifo'ou 'Aositelelia.

ASSOCIATION OF THE
‘APIFO’OU COLLEGE EXSTUDENT AUSTRALIA
16/08/2011


Alaa si'i kau Ako Tutuku,


Fakafeta'i ki he 'Eiki 'i he ngaahi lelei kotoa pe kuo tau a'usia 'i he ngaahi 'aho faka'ofo'ofa kuo tau 'ausia, fakafeta'i foki 'oku laumalie lelei pe hotau takanga 'o e Lalo Kasia. Fakamolemole pe kae faka'ata atu ha'o ki'i taimi ketau potalanoa ai ki hotau takanga mo hono ngaahi ngafa.
Malo mu'a si'omou lelei pea tau mo e ngaahi fatongia kehekehe pe mei ha tuliki pe 'oku ke faka'utumauku mei ai koe'uhi ko e mo'ui, mo e ngaahi fatongia kehekehe pe ke fua mo fakahoko. Ko e tangata'eiki Patele 'oku Laumalie lelei pe pehe ki he Palesiteni 'o e Ako Tutuku 'o e Kasia. Tuku pe mu'a ke 'oatu 'a e ngaahi me'a ko'eni ke faka'inasi'aki kitautolu ke mou mea'i pea lave'ilo kiai ki he teuteu 'o e ngaue ki Tonga'eiki;
KIMU'A NGAAHI ONGOONGO KO'ENI 'OKU HOKO HAKE; KO E KOLE ANGAFAKATOKILALO 'ENI
KIATE KIMOUTOLU KAUNGA KOLISI TUTUKU 'APIFO'OU:

KO E 'AHO FALAITE KO'ENI 19 'O 'AKOSI 'OKU FAKAHOKO AI 'A E SI'I FAKAMAVAE LOTO
HOUNGA'IA 'A E KAINGALOTU KATOLIKA 'O 'AOSITELELIA PEA MO 'ETAU TANGATA'EIKI PATELE
TAUHI 'ALATINI KOLOFO'OU HILI IA HA MAHINA 'E VALU NAI 'A 'ENE NGAUE 'OSIKIAVELENGA
TOTOIVI HE NGAAHI 'ELIA KOTOA 'O E KOMUNIO MO E AKO TUTUKU FOKI. NA'A TAU
FAKAMO'ONI'I 'ENI HILI PE HA MAHINA 'E FA 'ETAU NGAUE PEA TAU 'AUSIA HA KATOANGA LAHI
MO FIEFIA FAKAKOLISI TUTUKU 'I 'EPELELI.
MOU ME'A MAI KETAU 'OANGE HA FAKAHOUNGA'IA FAKAKATOA MA'ANA, HA FAKA'APA'APA
LOTO MA'ULALO KIMU'A PEA HOKO ATU KI HE'ENE NGAUE FAKATAUHISIPI.
KO 'ETAU FO'I TAU'OLUNGA PEE PEA KOEHA PE HO'O 'OFA KOIA PE MALO. FAKAFETA'I KI HE
'EIKI. TEU TALI MAI AI MO E SEKELITALI LAHI 'A E KOMUNIO KE FAKAKAKATO HOTAU
FATONGIA KO'ENI. TAIMI 'ENI KEKE FAKAHAHA AI 'A E 'APIFO'OU 'OKU KE POLPOLE AI, KO E
KANO MATE 'A E LOTO 'OFA.
FRIDAY THE 19/08/2011, MARRICKVILLE TOWNHALL,
MARRICKVILLE. 7:30 SHARP:
Googling atu pe pea teke ma'u ai pe tu'asila.
Fakamalo lahi fau ki he kau Ako Tutuku 'Apifo'ou 'o Melipoane; Palesiteni Fono Vaihu, Sekelitali Manusiu
Tu'inauvai pea mo e kau komiti, ngaahi komunio, pea mo e ngaahi kakai 'ofa kotoa pe 'i he ngaahi lelei mo e foaki 'ofa kuo mou fakahoko.
Kuo mou ikuna 'a e ngaue 'o e Siupeli 'a ia ne si'i hilifaki atu ki ho'omou uma, kuo me'a atu 'a e tangata'eiki
Patele 'Aisake Vaisima pea mo e koloa'ia lahi mo e fakafeta'ia homou 'ofa. Kuo ne tau lelei ki Tonga pea ko e
Laptop koia 'e 56 kuo'osi fakafolau moia aircargo 'a ia 'e 'i Tonga ia he fk'osinga 'o e uike. Kuo kakato 'a e me'a kotoa 'i ho'omou toe fkfolau 'a e 'ofa koloa mahu'inga ko'eni ki Tonga he vakapuna, malo e ngaue lahi.
: 73 Queen Street, Auburn NSW 2144.
Phone: 02 96495526.
Fax: 02 96495967.
E-mail: < This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it >.
Website: http://www.apifoou.com

‘ A P I F O ‘ O U C O L L E G E E X - S T U D E N T S
A U S T R A L I A
Ko e faiva 'oku hokohoko atu pe hono ako'i 'i he Tokonaki kotoa pe fakamalo atu kiate koe Malupo mo e
hoa mo e tokolahi 'i he ngauelahi kuo fkhoko ki he faiva. Ko e tu'u ki he uike kaha'u 'e fakalahi 'a e ako faiva 'o kau kiai 'a e ngaahi 'aho kehe lolotonga 'o e uike pea 'e a'u tonu atu ki he ngaahi feitu'u komunio, kae'oua kuo ma'u mai 'a e taimi mei he kau pulengaue.
Ko e hiva 'oku lolotonga lele lelei pe pea 'oku fkhoko 'i he 3pm he Sapate kotoa pe 'e Fonua Mafi koia 'i
he'ene pehe 'oku fiema'u kiate kitautolu ketau kau kiai tatau pe mo e faiva. Ako hiva he 6pm 'anai 'i he St.John, Patele House. 'Oua teke fksiosio kehe he teke toki ongo'i 'i Tonga 'a ho'o 'ikai keke fiekau fakataha mo e fonua fakaluukufua ki he katoanga 'a e Taiosisi 'o Tonga.
Ko e ngaahi feinga pa'anga kehekehe 'a e ako tutuku, mo e ngaahi kupu fekau'aki pe ko e kainga 'o Kama 'a
Vusi hulohula kinautolu he weekend ko'eni Tokonaki. Prospect Hotel, Prospect. Great Western Highway.
Komiti Siupeli 'Ahopanilolo ko e uike kaha'u ia 'i he Belmore Bowling Club/ next door ki he Bulldog
League Ground, ko ia ai kainga kolisi tutuku ko e ngaahi fo'i pulu 'ena.
Ko e 7580 ko'enau feinga pa'anga 'oku hoko mai moia pea kataki me'a atu pe ki he tohi tu'uaki he ngaahi
mail kimu'a na'e attach ai.
Ko e 1 'o 'Okatopa ko e pohiva 'aho 'eni 'i he Tokonaki pea 'oku fkhoko ai he po'uli ha hulohula toho
fktefisi 'a kitautolu katoa kau ako tutuku kotoa pe, koe hulohula fkkatoa 'a ia 'e fakahoko ia 'i he AUBURN RSL he po'uli 1 OCT.
Fakamanatu atu pe koe kau folau he service 'a e Komiti Siupeli 'oku tokolahi ngaahi sea ko'eni 'e deadline
ki he 31 'o October.
Ko 'etau polokalama he ngaahi letio 'oku hokohoko atu pe pea 'e fkhoko atu ai 'a e ngaahi talanoa 'o
'Apifo'ou pea mo e teu katoanga.
'Oku katoanga 'a NZ he weekend ko'eni pea ko 'Amelika 'i Sepitema pea 'oku fiefia ko'etau kau kotoa he
ma'alali, malo.
Kuo 'oatu foki pea mo 'etau lukuluku fkkaukau ki he polokalama 'o e katoanga hili ia ha toe vakai mai mei
Tonga 'a e puleako mo e komiti ki ha'atau toe ki'i okooko faka'osiange 'e toki send atu kemou mea'i malo.
'Oku 'oatu 'a e ngaahi ki'i fanongonongo ko'eni 'i he loto fk'apa'apa mo'oni pea fakamalo foki ki he ngaue 'aufuatoo kuo mou fakahoko lolotonga 'a e ngaahi teuteu 'o e katoanga 125 ki Tonga'eiki. Mou me'a aa malo si'i ma'u taimi
Si'oto'ofa atu mo e Hufaki
Komiti 'Apifo'ou

 
< Prev   Next >

volunteer1.gif

 

 

 

scholarshipfrontimage.jpg

 

scholarshipidonation.jpg

<