News Highlights
Manatu Melie to'uako Sangato Petelo Sanele Ko e 'amanaki ko 'eni ke fakamanatua 'a e siupeli koula 'o e Kolisi Sanele 'i Kelana 'oku to e fakamanatu ...Readmore


School
Me'a'ofa 'a Apifo'ou mo e 'u Ako Katolika Ko ha ngaahi ‘ata ‘ena mei he foaki me’a’ofa ‘a ‘Apifo’ou mo e ngaahi ako Katolika ki he Tama Tu’i ko Siaosi Tupou V. ...Readmore


Catholic World-wide
ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI ... ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE FRANCISCAN FAMILY ...Readmore


Komiti Ngaue Vahaope
Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata 'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...Readmore

Home arrow News arrow News Highlights arrow 'Uuni Ongoongo mei 'Aositelelia

Ngaahi ongoongo meihe ngaahi ako'anga katolika mo e ngaahi Komiuniti Katolika Tonga

Kupenga Vahaope Ma'ae Ako Mo e Kolisitutuku Katolika

‘Oku ‘oatu ‘a e fakatapu mo e faka’apa’apa ki he ngaahi Ha’a Tukufakaholo ‘o e Fonua, Kau Taki Lotu, Helohelo 'o e Ako mo e Kolisitutuku kotoa pe ...
Read more...

Polokalama Siupeli

Ko e Polokalama 'ena 'o e Katoanga Siupeli 'oku lalava atu 'i lalo kemou me'a atu ki ai.  Kataki 'o tongi atu 'i lalo... ...
Read more...

Tongan Youth Pilgrims for World Youth Day

(Bishop Soane Paini Mafi with Tonga's youth pilgrims at Ma'ufanga) There are about 600 Youth Pilgrims from the Catholic Diocese of Tonga in Sydney preparing to participate in World Yout...
Read more...

Kamata mo e Tu'unga 'o 'etau ngaue

Kuo ‘amanaki foki eni ke lava ‘a e mahina ‘e ono (6) mei he kamata ko ia ‘o e ‘etau  langa ngaue ni, ...
Read more...

Tala Ongoongo 'Apifo'ou 'Aositelelia

Ko ha ngaahi tala ongoongo mei he Komiti Kolisitutuku 'Apifo'ou 'a 'Aositelelia. ...
Read more...

Fakamanatu ta'u 170 Katolika Tonga

Ko ha fakamatala mahu'inga 'eni mei he  ...
Read more...

Fakataha 'Apifo'ou 'Okalani NZ

'Oku ou fakatulou atu he mo e fofonga 'o si'i kaunga ako tutuku kotoa pe mei ha tapa pe 'o e Kolope ka e fakahoko atu e ki'i ongoongo mei he fakataha hono 'uluaki 'o e to'uako 1975 - 1980 mei...
Read more...

'Oku tau ngatuu katoanga pe !!!

'Oku tau ngatuu katoanga pe, pea 'oku longolongo faiva pe hotau ngaahi feitu'u/kolo/vahe fonua 'i ha ngaahi lau mahina ...
Read more...

Research into WYD pilgrims

Research into WYD pilgrims reveals an age-old difference ...
Read more...

Siupeli 'o e Fale Lotu Faka'epikopo, MaliaTupu 'i 'Imakulata

 'Oku 'amanaki ke fakahoko 'a e Siupeli 'o e Falelotu Katolika Faka'epikopo 'o Tonga, Malia Tupu 'i  ...
Read more...

Mapaki e Fa ka e kei 'Alaha

Mei he Nuispepa Taimi 'o Tonga, ko hano fakamatala'i 'a e ngaue ma'ongonga 'a e Toketa 'o e Siasi Katolika mo e Fonua, ko Leopino Foliaki kuo pekia. ...
Read more...

Talamonu ki he 'Aho Kolisi 'Apifo'ou

Talamonu atu ki he Puleako 'o 'Apifo'ou, Fr 'Aisake Vasima mo e kau ...
Read more...

Talitali fiefia e Kaniva Tonga Online

'Oku fiefia lahi 'a 'etau kupenga vahaope ke talitali loto fiefia 'a e kautaha fo'ou ko ia kuo fokotu'u he taha 'o 'etau kolisitutuku 'i 'Aotearoa, Kalino Latu, ...
Read more...

Kalaniuvalu-Fotofili Cultural Centre

 'Oku mahu'inga 'a e kei tu'u mo ma'u ha ngaahi falelalava Tonga motu'a 'i ha 'apiako 'i Tonga, ...
Read more...

Latest News about Tonga

'Uuni Ongoongo mei 'Aositelelia PDF Print E-mail
Written by Komi 'Apifoo'u 'Aositelelia   
ausie12oflast.jpg Mou kataki 'o me'a hifo ki he ngaahi 'uuni ongoongo fakamuimui mei he Kolisitutuku 'Apifo'ou 'Aositelelia.

ASSOCIATION OF THE
‘APIFO’OU COLLEGE EXSTUDENT AUSTRALIA
16/08/2011


Alaa si'i kau Ako Tutuku,


Fakafeta'i ki he 'Eiki 'i he ngaahi lelei kotoa pe kuo tau a'usia 'i he ngaahi 'aho faka'ofo'ofa kuo tau 'ausia, fakafeta'i foki 'oku laumalie lelei pe hotau takanga 'o e Lalo Kasia. Fakamolemole pe kae faka'ata atu ha'o ki'i taimi ketau potalanoa ai ki hotau takanga mo hono ngaahi ngafa.
Malo mu'a si'omou lelei pea tau mo e ngaahi fatongia kehekehe pe mei ha tuliki pe 'oku ke faka'utumauku mei ai koe'uhi ko e mo'ui, mo e ngaahi fatongia kehekehe pe ke fua mo fakahoko. Ko e tangata'eiki Patele 'oku Laumalie lelei pe pehe ki he Palesiteni 'o e Ako Tutuku 'o e Kasia. Tuku pe mu'a ke 'oatu 'a e ngaahi me'a ko'eni ke faka'inasi'aki kitautolu ke mou mea'i pea lave'ilo kiai ki he teuteu 'o e ngaue ki Tonga'eiki;
KIMU'A NGAAHI ONGOONGO KO'ENI 'OKU HOKO HAKE; KO E KOLE ANGAFAKATOKILALO 'ENI
KIATE KIMOUTOLU KAUNGA KOLISI TUTUKU 'APIFO'OU:

KO E 'AHO FALAITE KO'ENI 19 'O 'AKOSI 'OKU FAKAHOKO AI 'A E SI'I FAKAMAVAE LOTO
HOUNGA'IA 'A E KAINGALOTU KATOLIKA 'O 'AOSITELELIA PEA MO 'ETAU TANGATA'EIKI PATELE
TAUHI 'ALATINI KOLOFO'OU HILI IA HA MAHINA 'E VALU NAI 'A 'ENE NGAUE 'OSIKIAVELENGA
TOTOIVI HE NGAAHI 'ELIA KOTOA 'O E KOMUNIO MO E AKO TUTUKU FOKI. NA'A TAU
FAKAMO'ONI'I 'ENI HILI PE HA MAHINA 'E FA 'ETAU NGAUE PEA TAU 'AUSIA HA KATOANGA LAHI
MO FIEFIA FAKAKOLISI TUTUKU 'I 'EPELELI.
MOU ME'A MAI KETAU 'OANGE HA FAKAHOUNGA'IA FAKAKATOA MA'ANA, HA FAKA'APA'APA
LOTO MA'ULALO KIMU'A PEA HOKO ATU KI HE'ENE NGAUE FAKATAUHISIPI.
KO 'ETAU FO'I TAU'OLUNGA PEE PEA KOEHA PE HO'O 'OFA KOIA PE MALO. FAKAFETA'I KI HE
'EIKI. TEU TALI MAI AI MO E SEKELITALI LAHI 'A E KOMUNIO KE FAKAKAKATO HOTAU
FATONGIA KO'ENI. TAIMI 'ENI KEKE FAKAHAHA AI 'A E 'APIFO'OU 'OKU KE POLPOLE AI, KO E
KANO MATE 'A E LOTO 'OFA.
FRIDAY THE 19/08/2011, MARRICKVILLE TOWNHALL,
MARRICKVILLE. 7:30 SHARP:
Googling atu pe pea teke ma'u ai pe tu'asila.
Fakamalo lahi fau ki he kau Ako Tutuku 'Apifo'ou 'o Melipoane; Palesiteni Fono Vaihu, Sekelitali Manusiu
Tu'inauvai pea mo e kau komiti, ngaahi komunio, pea mo e ngaahi kakai 'ofa kotoa pe 'i he ngaahi lelei mo e foaki 'ofa kuo mou fakahoko.
Kuo mou ikuna 'a e ngaue 'o e Siupeli 'a ia ne si'i hilifaki atu ki ho'omou uma, kuo me'a atu 'a e tangata'eiki
Patele 'Aisake Vaisima pea mo e koloa'ia lahi mo e fakafeta'ia homou 'ofa. Kuo ne tau lelei ki Tonga pea ko e
Laptop koia 'e 56 kuo'osi fakafolau moia aircargo 'a ia 'e 'i Tonga ia he fk'osinga 'o e uike. Kuo kakato 'a e me'a kotoa 'i ho'omou toe fkfolau 'a e 'ofa koloa mahu'inga ko'eni ki Tonga he vakapuna, malo e ngaue lahi.
: 73 Queen Street, Auburn NSW 2144.
Phone: 02 96495526.
Fax: 02 96495967.
E-mail: < This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it >.
Website: http://www.apifoou.com

‘ A P I F O ‘ O U C O L L E G E E X - S T U D E N T S
A U S T R A L I A
Ko e faiva 'oku hokohoko atu pe hono ako'i 'i he Tokonaki kotoa pe fakamalo atu kiate koe Malupo mo e
hoa mo e tokolahi 'i he ngauelahi kuo fkhoko ki he faiva. Ko e tu'u ki he uike kaha'u 'e fakalahi 'a e ako faiva 'o kau kiai 'a e ngaahi 'aho kehe lolotonga 'o e uike pea 'e a'u tonu atu ki he ngaahi feitu'u komunio, kae'oua kuo ma'u mai 'a e taimi mei he kau pulengaue.
Ko e hiva 'oku lolotonga lele lelei pe pea 'oku fkhoko 'i he 3pm he Sapate kotoa pe 'e Fonua Mafi koia 'i
he'ene pehe 'oku fiema'u kiate kitautolu ketau kau kiai tatau pe mo e faiva. Ako hiva he 6pm 'anai 'i he St.John, Patele House. 'Oua teke fksiosio kehe he teke toki ongo'i 'i Tonga 'a ho'o 'ikai keke fiekau fakataha mo e fonua fakaluukufua ki he katoanga 'a e Taiosisi 'o Tonga.
Ko e ngaahi feinga pa'anga kehekehe 'a e ako tutuku, mo e ngaahi kupu fekau'aki pe ko e kainga 'o Kama 'a
Vusi hulohula kinautolu he weekend ko'eni Tokonaki. Prospect Hotel, Prospect. Great Western Highway.
Komiti Siupeli 'Ahopanilolo ko e uike kaha'u ia 'i he Belmore Bowling Club/ next door ki he Bulldog
League Ground, ko ia ai kainga kolisi tutuku ko e ngaahi fo'i pulu 'ena.
Ko e 7580 ko'enau feinga pa'anga 'oku hoko mai moia pea kataki me'a atu pe ki he tohi tu'uaki he ngaahi
mail kimu'a na'e attach ai.
Ko e 1 'o 'Okatopa ko e pohiva 'aho 'eni 'i he Tokonaki pea 'oku fkhoko ai he po'uli ha hulohula toho
fktefisi 'a kitautolu katoa kau ako tutuku kotoa pe, koe hulohula fkkatoa 'a ia 'e fakahoko ia 'i he AUBURN RSL he po'uli 1 OCT.
Fakamanatu atu pe koe kau folau he service 'a e Komiti Siupeli 'oku tokolahi ngaahi sea ko'eni 'e deadline
ki he 31 'o October.
Ko 'etau polokalama he ngaahi letio 'oku hokohoko atu pe pea 'e fkhoko atu ai 'a e ngaahi talanoa 'o
'Apifo'ou pea mo e teu katoanga.
'Oku katoanga 'a NZ he weekend ko'eni pea ko 'Amelika 'i Sepitema pea 'oku fiefia ko'etau kau kotoa he
ma'alali, malo.
Kuo 'oatu foki pea mo 'etau lukuluku fkkaukau ki he polokalama 'o e katoanga hili ia ha toe vakai mai mei
Tonga 'a e puleako mo e komiti ki ha'atau toe ki'i okooko faka'osiange 'e toki send atu kemou mea'i malo.
'Oku 'oatu 'a e ngaahi ki'i fanongonongo ko'eni 'i he loto fk'apa'apa mo'oni pea fakamalo foki ki he ngaue 'aufuatoo kuo mou fakahoko lolotonga 'a e ngaahi teuteu 'o e katoanga 125 ki Tonga'eiki. Mou me'a aa malo si'i ma'u taimi
Si'oto'ofa atu mo e Hufaki
Komiti 'Apifo'ou

 
< Prev   Next >

volunteer1.gif

 

 

 

scholarshipfrontimage.jpg

 

scholarshipidonation.jpg

<
 

Warning: Unknown: open(/home/users/web/b2606/nf.voiceoftonga/public_html/cgi-bin/tmp/sess_e77259bb95b179631677e0ebc5e9bcd2, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/users/web/b2606/nf.voiceoftonga/public_html/cgi-bin/tmp) in Unknown on line 0