News Highlights
Manatu Melie to'uako Sangato Petelo Sanele Ko e 'amanaki ko 'eni ke fakamanatua 'a e siupeli koula 'o e Kolisi Sanele 'i Kelana 'oku to e fakamanatu ...Readmore


School
Me'a'ofa 'a Apifo'ou mo e 'u Ako Katolika Ko ha ngaahi ‘ata ‘ena mei he foaki me’a’ofa ‘a ‘Apifo’ou mo e ngaahi ako Katolika ki he Tama Tu’i ko Siaosi Tupou V. ...Readmore


Catholic World-wide
ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI ... ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE FRANCISCAN FAMILY ...Readmore


Komiti Ngaue Vahaope
Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata 'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...Readmore

Home arrow News arrow School arrow Fakataha Lalokasia 'o San Francisco to'u 1975 ki he 1980 he mahina ko Sune.

Ngaahi ongoongo meihe ngaahi ako'anga katolika mo e ngaahi Komiuniti Katolika Tonga

Coronation Blessing Program by Tongan Catholic Diocese

A3Z website announces that Archbishop Soane Patita Mafi with other Priests, Nuns and members of the Tongan Catholic Diocese visted the Royal Palace last Saturday to mark the beginning of...
Read more...

Scholarships Coordinator, Soweri Qumivutia back from Tonga ('Ahopanilolo)

Scholarships Coordinator, Soweri Qumivutia says her trip to the Friendly Isles (Tonga) was a success. Out of the 25 successful candidates for the School of Hospitality and Tourism (STH) second se...
Read more...

Catholic students sleep out to help ACT’s homeless

ACU National students sleep out to help ACT’s homeless Australian Catholic University (ACU National) students at the Canberra Campus (Signadou) have braved the cold to raise much-needed fu...
Read more...

Mei he 'Apifo'ou 'Aositelelia

'I he hili 'a e Siupeli ta'u 125 'o 'Apifo'ou 'oku hange 'oku to e lahi mo e tapupu ange 'a e hokohoko atu e fai fatongia ...
Read more...

Fakataha Kolisi Tutuku To'u 1975 ki he 1980 vahenga San Francisco

Na'e lava lelei 'a e 'uluaki fakataha 'a e vahenga San Francisco to'u 1975 ki he 1980 he 'aho 17 'o Me 'i Flood Park. Na'e kamata 'aki 'a e lotu na'e fai ia 'e Simione Fakava. Na'e hoko atu leva 'ak...
Read more...

Fakatupu fifili mo 'ene fehu'i

Ko e ha ‘a e lelei mei he fakalakalaka ‘a e tekinolosia ‘o e komipiuta pea mo e saienisi ‘o e  vahaope te tau lava ‘o faka’aonga’i ke ‘aonga ki h...
Read more...

Fakaafe Fakafeohi

'Oku 'oatu 'a e fakaafe loto vela mafana 'ae fanau ako tutuku ...
Read more...

7580 Computer Laboratory Project: Request for Proposal

REQUEST FOR PROPOSAL: Computer Laboratory for 'Apifo'ou College in the Kingdom of Tonga, SOUTH PACIFIC. ...
Read more...

Fakamalo Lava Siupeli 'Aositelelia

Ko ha Tohi fakamalo loto hounga mo'oni meia Fr 'Alatini Kolofo'ou & Viliami Halaholo. ...
Read more...

Coronation Blessing Program by Tongan Catholic Diocese

A3Z website announces that Archbishop Soane Patita Mafi with other Priests, Nuns and members of the Tongan Catholic Diocese visted the Royal Palace last Saturday to mark the beginning of...
Read more...

Hange ha Tavake Ta Mafua

@page Section1 {size: 612.0pt 792.0pt; margin: 72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin: 36.0pt; mso-footer-margin: 36.0pt; mso-paper-source: 0; } P.MsoNormal { MARGIN: 0cm 0cm 0pt; ...
Read more...

Scholarships Coordinator, Soweri Qumivutia back from Tonga ('Ahopanilolo)

Scholarships Coordinator, Soweri Qumivutia says her trip to the Friendly Isles (Tonga) was a success. Out of the 25 successful candidates for the School of Hospitality and Tourism (STH) second se...
Read more...

Pope Benedict XVI & World Youth Day Preparations

(Here's Pope Benedict XVI at Saturday evening's vespers for the Vigil of Ss. Peter & Paul). ...
Read more...

First Look at WYD Venues

Finally, here's a photograph of the roof being put in place above the altar at Randwick Racecourse, where Saturday evening's vigil and Sunday's final Mass will take place.   ...
Read more...

Latest News about Tonga

Fakataha Lalokasia 'o San Francisco to'u 1975 ki he 1980 he mahina ko Sune. PDF Print E-mail
Written by 'Emeli Lavakei'aho 'Olie   
Neongo 'a e lahi 'a e femou'ekina mo e mo'umo'ua he tutuku 'a e ngaahi ako 'a 'Amelika ni, ka na'e lava lelei mai 'a e tokolahi ki he fakataha ko ia 'o e mahina ni. Ne kamata 'aki pe lotu ne fai ia 'e Kalo Latu Tu'ungafasi, pea hoko ai 'a e lea fakamalo 'a e Palesiteni, Maika 'Olie.
 
Ne 'oange leva 'a e faingamalie kia Moleni Sime ke ne to e fakaikiiki mo e taumu'a ko ia 'o 'etau website. Ne fiefia lahi 'a e ni'ihi 'i he fakataha ni he koe toki mahino ia kiate kinautolu 'a e 'uhinga moe taumu'a hotau vaka.

Na'e fakafiefia 'a e to'u, he na'e lava mai 'a Frances Mateo Tu'ipulotu mei Tonga 'o kau he fakataha ni. Ne 'oange ha faingamalie ki ai ke fai ha ongoongo mei Tonga. Na'e vahevahe 'e Frances 'a e ngaahi me'a ko ia ne hoko 'i he 'aho 'o e Kolisi 'i Tonga, pea fakamafana mo fakaloto lahi kiate kimautolu ko ia 'i muli ni 'a e ngaue lahi hotau to'u 'i Tonga. Ne pehe 'e Frances te nau fakaongoongo mai pe mei Tonga, ko e ha pe 'a e project ki he 'apiako ke fakahoko ki he 2011 te nau fiemalie pe ki ai. Ko ia ai 'e toki fai ha fetu'utaki holo ki hotau ngaahi to'u ko ia 'i Australia kia Siua Lafitani, New Zealand kia Loisi Hafoka pea moe 'Amelika ni, 'oku konga 3 ia 'a ia ko San Franciso ni, Los Angeles pea mo Texas ke toki faka'osi mei ai 'etau project te tau ngaue ki ai.


Na'e lava ai pe 'a e lesisita 'o e memipa takitaha ko e $20.00 ki he tokotaha ke kamata 'aki ha tohi pangike. Ne tanaki pe ki he sekelitali, 'Emeli 'Olie, he na'e poaki puke mai 'a e tauhi pa'anga, pea loto pe tokoni tauhi pa'anga ke tanaki ki he sekelitali.

Na'e faka'osi 'aki leva 'a e fakataha ko e kole ke fai ha ki'i Misa 'a e to'u ni ki he mahina katu'u. Ko ia ai 'e toki fetu'utaki 'a e sekelitali kia Patele pea ne toki talatala holo leva 'a e taimi mo e feitu'u 'e fai ai. 'Oku loto mafana 'a e to'u ni ke nau lukuluku me'atokoni mai ke ma'u he 'osi 'a e Misa ni. Pea mau to e loto lahi ai pe ke fai ha feinga pa'anga he tuku 'a e Misa 'aki ha takitaha 'a e memipa 'a e tau'olunga. 'Oku 'ikai fakamalohi'i 'a e feinga pa'anga ni, ka ko ia pe 'oku mafana pea fakahoko ha'ane tokoni. Pea fakamanatu pe he Palesiteni, Maika 'Olie, ke 'uluaki feinga'i pe kavenga 'a 'api ke lava, ka na'e 'ikai pe ke 'unua 'a e fakataha ni. Ko ia ai 'e fai pe ha ki'i fakamuna he 'aho ko ia 'e fai ai 'a e Misa.

Na'e fai leva 'e Maika 'Olie 'a e lea aofangatuku, pea lotu tuku leva 'a e tokoni palesiteni Katalina Mafi Fanua.

Ko e fa'ahinga na'e lava mai ki he fakataha, ko Maika 'Olie, Moleni Sime, Lisala Huhane, Tevita Moimoi, Kalo Latu Tu'ungafasi, Nikola pea mo Saane Tahaafe, 'Ofa Va'inga Vai'omo'unga, Fakalelu Tongia Manu, Katalina Mafi Fanua pea moe 'Emeli 'Olie. Na'e poaki mai 'a Kosema Mahoni, Falakiko Kolo, Kalisi Latuselu Vehikite, Kongakava Tauelangi,Sela Penitani, Angianga Tenisi pea mo Siu Ledger ne nau mo'ua he ngaue. Pea poaki mai 'a Sanele Lavakei'aho, Hupeto Eke pea mo Salome Mahoni ko e mo'ua ko e graduation 'a e 'ofefine lahi 'o Siu Taufa'ao Mahoni (ko e kolisi tutuku 'eni hotau to'u ('77) pea mo Tiki Mahoni. Na'e poaki puke 'a e tauhi pa'anga, Simione Fakava.

He 'ikai ngalo foki 'a e teuteu me'atokoni lahi 'a e famili 'o Lisala mo Mua Huhane ko e talitali 'o e kau fakataha. Malo 'aupito Mua 'a e mafana, fielau pe ko e fefine eni ia mei he Lolo.

Tu'a 'Ofa Atu,
'Emeli Lavakei'aho 'Olie
(sekelitali)
Lalokasia 'o San Francisco

CLICK FOR PICTURES

 
< Prev   Next >

volunteer1.gif

 

 

 

scholarshipfrontimage.jpg

 

scholarshipidonation.jpg

<
 

Warning: Unknown: open(/home/users/web/b2606/nf.voiceoftonga/public_html/cgi-bin/tmp/sess_75f8a647868e13436c215976dc2b712a, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/users/web/b2606/nf.voiceoftonga/public_html/cgi-bin/tmp) in Unknown on line 0