News Highlights
Manatu Melie to'uako Sangato Petelo Sanele Ko e 'amanaki ko 'eni ke fakamanatua 'a e siupeli koula 'o e Kolisi Sanele 'i Kelana 'oku to e fakamanatu ...Readmore


School
Me'a'ofa 'a Apifo'ou mo e 'u Ako Katolika Ko ha ngaahi ‘ata ‘ena mei he foaki me’a’ofa ‘a ‘Apifo’ou mo e ngaahi ako Katolika ki he Tama Tu’i ko Siaosi Tupou V. ...Readmore


Catholic World-wide
ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI ... ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE FRANCISCAN FAMILY ...Readmore


Komiti Ngaue Vahaope
Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata 'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...Readmore

Home arrow News arrow School arrow Mapaki e Fa ka e kei 'Alaha

Ngaahi ongoongo meihe ngaahi ako'anga katolika mo e ngaahi Komiuniti Katolika Tonga

To'utupu Katolika 'o Kenipela (Nunu'anga Kakai)

Ne lava lelei ha feinga pa’anga kati mo e faikava ‘a e To’utupu Katolika ‘o Kenipela ‘o ‘Aositelelia 'i he Falaite uike kuo ‘osi (18/04/08)...
Read more...

POLOSEKI LANGA FAKALAKALAKA KOLISI API FOOU

Puipuitu’a Ko e fe’ao fuoloa mai eni ‘a e Kolisi mo e ‘ikai ha pa’anga fe’unga ki hono fakanaunau, fakalelei’i pea mo hono  ...
Read more...

Tokolahi ange kau 'Angelo

Na'e lava lelei foki 'a e fakataha 'a e kau 'angelo LA ki he mahina 'Akosi 'aneafi.Ne fakamafana 'a e fakataha  ...
Read more...

'Ahopanilolo Technical College (Ma'ufanga)

(Principal, Sister Koleti Kiutau) 'Ahopanilolo Technical College has provided professional cheifs and trained cooks for the  ...
Read more...

Kia ora kotou, kia ora ta tou katoa!

'Oku ou kole keu kei fakatulou atu pe he moe si'i fofonga 'ofa e Kaunga Kolisi Tutuku kotoa pe ka koe fanautama 'a 'APIFO'OU kataki pea mou fakamolemole'i ange kimautolu kapau kuo tomui atu ka koe m...
Read more...

Makahokovalu Pailate's Graduation

AUT WINTER GRADUATION 2010: Makahokovalu Pailate (Master of Business Adminstration). ...
Read more...

Ongoongo mei he Lalokasia San Francisco

Kuo lava lelei 'a e fakataha 'a e feitu'u San Francisco 'i he mahina ni, Siulai he 'aho 12. Na'e fai ai pe 'i he feitu'u tatau, Flood Park. Neongo ko e uike 'eni foki eni na'e lele ai 'a e polokalama...
Read more...

Educating teens on healthy eating options

Ballarat Campus (Aquinas) education and nursing students who led the What’s in it? program     ...
Read more...

Fakamanatu 'a e 'Aho 'Apifo'ou 'i Aoteroa

Lolohea Hufanga (Palesiteni Kolisitutuku 'Apifo'ou, 'Okalani). ...
Read more...

TO HIS EXCELLENCY Mr ROBERT CAREY MOORE-JONES

ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO HIS EXCELLENCY Mr ROBERT CAREY MOORE-JONES ...
Read more...

Pope's Wooing of Anglicans Challenges Archbishop

Archbishop of Canterbury Rowan Williams and Pope Benedict XVI are both noted theological scholars leading flocks through ...
Read more...

Ongoongo mei he Lalokasia San Francisco

Kuo lava lelei 'a e fakataha 'a e feitu'u San Francisco 'i he mahina ni, Siulai he 'aho 12. Na'e fai ai pe 'i he feitu'u tatau, Flood Park. Neongo ko e uike 'eni foki eni na'e lele ai 'a e polokalama...
Read more...

Fakataha Lalokasia 'o San Francisco to'u 1975 ki he 1980 he mahina ko Sune.

Neongo 'a e lahi 'a e femou'ekina mo e mo'umo'ua he tutuku 'a e ngaahi ako 'a 'Amelika ni, ka na'e lava lelei mai 'a e tokolahi ki he fakataha ko ia 'o e mahina ni. Ne kamata 'aki pe lotu...
Read more...

Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata

'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...
Read more...

Ako Popi: Ako Hou'eiki Fafine Nuku'alofa

Ko ha ngaahi la'i'ata 'o ha ni'ihi ne nau ako he 'Apiako Popi, ne fa'a 'iloa'aki pe he konga kimu'a e senituli kuo'osi ko e Ako Katolika Fefine (Hou'eiki Fafine). Ne tu'u 'i loto  ...
Read more...

Latest News about Tonga

Mapaki e Fa ka e kei 'Alaha PDF Print E-mail
Written by Taimi 'o Tonga Admin   
leo.jpegMei he Nuispepa Taimi 'o Tonga, ko hano fakamatala'i 'a e ngaue ma'ongonga 'a e Toketa 'o e Siasi Katolika mo e Fonua, ko Leopino Foliaki kuo pekia.

'A ia ko ha konga 'eni mei he fakamatala 'a e Taimi 'o Tonga Online kia Dr Leopino Foliaki:

 

Pekia toketa ‘iloa ko LEOPINO FOLIAKI

 

Leopino Family
Dr. Leopino Foliaki mo Seini, pea mo 'ena fanau: Neti, Lita, 'Alo, Leopino Si'i, Soane Foliaki. 'Ikai 'asi he ta: Leiki.

"Na’e pekia ‘a Leopino ‘i hono ta’u 85.

Na’e ako kolisi pe ‘a Leopino ‘i ‘Apifo’ou mo ‘Atele, kimu’a pea ne folau ki muli ‘o ako toketa. Ko e taha ‘eni ha toketa ngaue fuoloa ‘i Tonga.

Ko Leopino ‘oku ‘iloa ia ‘i ‘Okalani ‘i he’ene kaunga kamata ‘a e kiliniki Tonga ko ia ko Langimalie. Pea ko e ta’u lahi ‘a e hoko ‘a e Leopino ko e ‘ulumotu’a ia ‘o e Komiuniti Tonga ‘o ‘OkalanÌ.

Ko Leopino ko e fika 4 ia he fanau ‘e toko 10 ‘a Soane mo Sosefina Foliaki ‘o Ma’ufanga, ‘a ia ko e taha hono tehina ko e ‘Epikopo Soane Foliaki, pea mo Dr. Supileo Foliaki kuo ‘osi pekia.

‘Oku kei laumalie lelei ‘a e uafi ‘o Leopino, Seini Foliaki, ta’u 83, mo e fanau ‘e toko 5 – Lita, Neti, Soane, Pino, mo ‘Alo."

(Sources: Taimi 'o Tonga Online)

 

Pea 'oku mo'oni leva heni e lea heliaki faka-Tonga ko ia 'oku pehee, 'Mapaki e fa ka e kei 'alaha", he neongo kuo ne puli atu hono sino fakamatelie mei he Maama ko 'eni, ka 'oku kei vanavanaiki mai pe he ngaahi to'utangata 'a 'ene ngaahi ngaue ma'ongo'onga, 'oku kei 'alaha pe 'i he fo'i fa pea mo hono tu'unga. Pea 'oku ai e faka'amu 'a Komiti Vahaope 'o e  Kupenga vahaope ni ke hokohoko atu ai pe 'a e tupulaki e ngaahi lelei mei he ngaahi ngaue foaki mo'ui mo e mateaki ne fai 'e he sino 'o Leopino lolotonga 'ene kei mo'ui.

 
< Prev   Next >

volunteer1.gif

 

 

 

scholarshipfrontimage.jpg

 

scholarshipidonation.jpg

<