News Highlights
Manatu Melie to'uako Sangato Petelo Sanele Ko e 'amanaki ko 'eni ke fakamanatua 'a e siupeli koula 'o e Kolisi Sanele 'i Kelana 'oku to e fakamanatu ...Readmore


School
Me'a'ofa 'a Apifo'ou mo e 'u Ako Katolika Ko ha ngaahi ‘ata ‘ena mei he foaki me’a’ofa ‘a ‘Apifo’ou mo e ngaahi ako Katolika ki he Tama Tu’i ko Siaosi Tupou V. ...Readmore


Catholic World-wide
ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI ... ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE FRANCISCAN FAMILY ...Readmore


Komiti Ngaue Vahaope
Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata 'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...Readmore

Home arrow News arrow School arrow Misa 'o e 'IO IO IO !!

Ngaahi ongoongo meihe ngaahi ako'anga katolika mo e ngaahi Komiuniti Katolika Tonga

Fakataha Kolisi Tutuku To'u 1975 ki he 1980 vahenga San Francisco

Na'e lava lelei 'a e 'uluaki fakataha 'a e vahenga San Francisco to'u 1975 ki he 1980 he 'aho 17 'o Me 'i Flood Park. Na'e kamata 'aki 'a e lotu na'e fai ia 'e Simione Fakava. Na'e hoko atu leva 'ak...
Read more...

Kupenga Vahaope Ma'ae Ako Mo e Kolisitutuku Katolika

‘Oku ‘oatu ‘a e fakatapu mo e faka’apa’apa ki he ngaahi Ha’a Tukufakaholo ‘o e Fonua, Kau Taki Lotu, Helohelo 'o e Ako mo e Kolisitutuku kotoa pe ...
Read more...

Kia ora kotou, kia ora ta tou katoa!

'Oku ou kole keu kei fakatulou atu pe he moe si'i fofonga 'ofa e Kaunga Kolisi Tutuku kotoa pe ka koe fanautama 'a 'APIFO'OU kataki pea mou fakamolemole'i ange kimautolu kapau kuo tomui atu ka koe m...
Read more...

Talamonu ki he 'Aho Kolisi 'Apifo'ou

Talamonu atu ki he Puleako 'o 'Apifo'ou, Fr 'Aisake Vasima mo e kau ...
Read more...

Research into WYD pilgrims

Research into WYD pilgrims reveals an age-old difference ...
Read more...

Mei 'Apifo'ou 'Aositelelia

Si'i kaunga Ako Tutuku, 'Oku tau fakafeta'i ai pe ki he 'Eiki 'i he ngaahi lelei kotoa kuo faka'inasi'aki kitautolu 'i he 'aho kotoa pe. ...
Read more...

Kuo kite 'a e Fonua: Ta'u 125 !!!

'Oku hange 'oku tau ki'i fakalongo pea 'ikai ha longoa'a mo ha me'e, ka ko e faka'ilonga  ...
Read more...

Fr Setefano Mataele & Kolisitutuku Katolika 'a Kenipela

Ne lava lelei 'a e fakataha mo e fili lakanga e kau ako Kolisitutuku Katolika ...
Read more...

Fakataha mo e Kau Puleako pea mo e 'Epikopo

'I Siulai ki 'Aokosi, ne lava atu ai 'a Siosiua Lafitani ki Tonga, pea ne ne ma'u  faingamalie ke potalanoa mo e kotoa 'o e kau Puleako 'o 'etau ako Katolika 'i Tongatapu, fakatah...
Read more...

Hange ko e kananga, "Vela 'osi'osi 'a Faleloa !!!

HULOHULA 'ALOHA NIGHT 'A E KOLISI TUTUKU 'APIFO'OU TO'U 7580 SAN FRANCISCO CHAPTER, 'I SIULAI 30/ 2010 ...
Read more...

HULOHULA KOLISI TUTUKU TAKUILAU 2009

HULOHULA TOHO FAKAVALELOTO Hou'eiki pea mo e Kainga,'oku fakaafe'i loto vela mafana kimoutolu 'e he fanau Kolisi Tutuku Takuilau ...
Read more...

Mei ho'omou Komiti Vahaope

Ki he Fa'ahinga Tapu, Kaunga ako mo e Kolisitutuku Katolika kotoa pe, ...
Read more...

Catholic students sleep out to help ACTs homeless

ACU National students sleep out to help ACT’s homeless Australian Catholic University (ACU National) students at the Canberra Campus (Signadou) have braved the cold to raise much-needed fu...
Read more...

Talamonu Siupeli 'a e 75-80

'Oku 'oatu heni 'a e talamonuu, pea mo fakafofonga'i atu 'a e  ...
Read more...

Latest News about Tonga

Misa 'o e 'IO IO IO !! PDF Print E-mail
Written by Komiti Vahaope   
pb070350.jpgKo ha misa faka'osi 'ena 'a Patele 'Aisake Vaisima, Faleola Vahe, Soane Kauhalaniua, M. Finau mo e toenga e

kau faiako mo e fanauako Kolisi 'Apifoo'ou, pea mo e kainga Palokia Tonga mo e Kolisitutuku Katolika 'i Kenipela. Ne uho 'aki 'a e fuo e Akonaki malie mo fakalaumalie 'a e Fr Vaisima 'a e kaveinga 'o e 'IO IO IO !! ki ha fa'ahinga ui pe 'oku fai kiate kitautolu, tatau pe ko hai 'o hange ko e ui 'a e ngaahi uafi ki he husepaniti, pea pehe ki he ui 'a e ngaue mo e fatongia ka fai ki he siasi mo e fonua.

Ko e fakapulipuli 'i he akonaki 'a Fr Vaisima, he ko e lahi ange 'etau tali 'IO IO ko e lahi ange ia hono fakaava mai 'a e misitelio fakaofo 'a e 'Eiki ko Kilisito ketau a'usia mo taukei, pea ko 'etau lahi tali 'IKAI pea ko e si'isi'i ange ia 'etau mata mo siofia e ngaahi ngaue mana mo e fakaofo 'a e 'Eki mo 'etau Fa'e 'Ofeina ko Malia.

Ne 'osi 'a e Misa pea ne fai ha talitali faka'osi mo fakamavae 'a Supileo (Plaesiteni Kolisitutuku Katolika Kenipela), pea mo hono Uaifi ko Kasinga Fotu pea mo e famili 'a e Fr Vaisima mo e kau folau pea toki fai 'a e fakavetevete ngata'a mo e lo'imata 'a e feohi mafana mo e si'i fanau, pea ne nau fononga atu leva ki Sene 'o hoko atu ai 'enau feiinga pa'anga kimu'a he Kilisimasi 2008.

Ko e Tauhi e Palokia Kenipela ko Soakai Afeaki, pea ko e Pule Ngaue ko Falakiko Sevele. Pea ko ha fiefia lahi e Palokia ni mo e Kolisitutuku he feohi fakamafana mo vetengata'a ko 'eni, pea kuo puli atu 'a Fr 'Aisake mo e kau folau, ka 'oku kei vanavanaiki  e hikuhikule'o 'ene akonaki, pea mo 'enau faka'ali'ali mo e koniseti fakamafana mo fakaonopooni 'i he ngaahi loto fale 'o e Palokia mo e Kolisitutuku pea pehe ki he toenga 'o e kainga Tonga 'i Kenipela, 'a ia ne fakahoko he kau Ifi, Faiva pea pehe kia Paula Vi mo hono hoa ko Ledger 'i he ngaahi tukutukulaumea malie fau ki he to'ongapo 'o e ngaahi 'aho.

Kuo nau 'osi foki ki Tonga, pea 'oku 'i ai pe 'a e fakatauange 'oku nau lolotonga ma'u ha malololo lelei, mei he fu'u ngaue lahi mo kafakafa fau ne nau feia, he 'oku 'ikai ko ha me'a si'i, ka ko e fononga fakapaea pehe holo, 'o fakahemata ke ma'u ha tokoni ki he langa e Lalo Kasi pea mo e teuteu sipueli siliva, hili 'enau foaki mo'ui kafakafafau mo huluatu 'i he fai li'oa.

Tau fakamalo lahi he ikuna lahi mo faka'ofo'ofa kuo fai 'e Fr 'Aisake pea mo e Tokoni Puleako Faleola Vahe, pea mo'oni 'ene faka'anaua ''a e kaveinga folau ne fakakapasa'aki 'a e Tua ni, KO E HA PE , KO IA PE, MALO' 

pb070351.jpg

(Faihiva ko Soane Kauhalaniua)

pb070361.jpg

 

(Makisi Finau mo e kau Ifi)

pb070352.jpg

 

(pb070378.jpgFaleola Vahe, Kau Faiako mo e Fanau Ako)

(Fr 'Aisake Vaisima mo Moeakiola Tunitau ko e taha e kau Kolisitutuku) 

pb070350.jpg

 

KATAKI KA MOU FIE SIO HE TOENGA E NGAAHI TA MOU TONGI HENI...

 
< Prev   Next >

volunteer1.gif

 

 

 

scholarshipfrontimage.jpg

 

scholarshipidonation.jpg

<