News Highlights
Manatu Melie to'uako Sangato Petelo Sanele Ko e 'amanaki ko 'eni ke fakamanatua 'a e siupeli koula 'o e Kolisi Sanele 'i Kelana 'oku to e fakamanatu ...Readmore


School
Me'a'ofa 'a Apifo'ou mo e 'u Ako Katolika Ko ha ngaahi ‘ata ‘ena mei he foaki me’a’ofa ‘a ‘Apifo’ou mo e ngaahi ako Katolika ki he Tama Tu’i ko Siaosi Tupou V. ...Readmore


Catholic World-wide
ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI ... ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE FRANCISCAN FAMILY ...Readmore


Komiti Ngaue Vahaope
Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata 'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...Readmore

Home arrow News arrow School arrow Ifi 'a 'Apifo'ou 'i Kenipela

Ngaahi ongoongo meihe ngaahi ako'anga katolika mo e ngaahi Komiuniti Katolika Tonga

Siupeli Ta'u 125 - AOTEAROA

Kau Kolisi tutuku ‘o e ‘apiako ‘Apifo’ou – Aotearoa ...
Read more...

Saint of the Little Ways

 Look at the  picture, read the prayer and then make a wish and read the  prayer again ...
Read more...

Kauhala'uta and Kauhalalalo Perspectives - Part I (Abstract)

The academic works on Tongan history since the late 19th ...
Read more...

Siupeli 'o e Fale Lotu Faka'epikopo, MaliaTupu 'i 'Imakulata

 'Oku 'amanaki ke fakahoko 'a e Siupeli 'o e Falelotu Katolika Faka'epikopo 'o Tonga, Malia Tupu 'i  ...
Read more...

Teu Katoanga ki Tisema !!!

Kau Kolisi Tutuku, Ko e ki'i ongoongo update pe 'eni ...
Read more...

To e kapa puna kau 'Angelo (LA)

Ne fakahoko ‘i he Sapate ko hono 29 ‘o Sune ‘a e fakataha hono ua ‘a e To’uako 1975-1980 ‘i he Kolo ‘o e Kau ‘Angelo, LA, ‘i ‘Amelika Lahi. ...
Read more...

Last Judgement

The pictures of the last judgement below come from four different traditions. The first picture ...
Read more...

Fakamanatu 'a e 'Aho 'Apifo'ou 'i Aoteroa

Lolohea Hufanga (Palesiteni Kolisitutuku 'Apifo'ou, 'Okalani). ...
Read more...

2008 World Youth Day

World Youth Day (It. La Giornata Mondiale della Gioventù) is the Roman Catholic Church's gathering for and with young people - all young people across the world are invited without discriminati...
Read more...

Ongoongo mei he Lalokasia San Francisco

Kuo lava lelei 'a e fakataha 'a e feitu'u San Francisco 'i he mahina ni, Siulai he 'aho 12. Na'e fai ai pe 'i he feitu'u tatau, Flood Park. Neongo ko e uike 'eni foki eni na'e lele ai 'a e polokalama...
Read more...

Mei ho'omou Komiti Vahaope

Ki he Fa'ahinga Tapu, Kaunga ako mo e Kolisitutuku Katolika kotoa pe, ...
Read more...

Lava Lelei 'Aho 'o e Kolisitutuku Katolika 'o USA

Ta'u 3 'o e kolisitutuku 'o 'Amelika Lahi. Ne lava lelei foki 'a e katoanga 'a e ngahi kolisi ...
Read more...

Fakaafe Fakafeohi

'Oku 'oatu 'a e fakaafe loto vela mafana 'ae fanau ako tutuku ...
Read more...

Lava Lelei 'Aho 'o e Kolisitutuku Katolika 'o USA

Ta'u 3 'o e kolisitutuku 'o 'Amelika Lahi. Ne lava lelei foki 'a e katoanga 'a e ngahi kolisi ...
Read more...

Fr Setefano Mataele & Kolisitutuku Katolika 'a Kenipela

Ne lava lelei 'a e fakataha mo e fili lakanga e kau ako Kolisitutuku Katolika ...
Read more...

Latest News about Tonga

Ifi 'a 'Apifo'ou 'i Kenipela PDF Print E-mail
Written by Komiti Vahaope   
p8090043.jpg 'E tu'uta 'a e Ifi mo e fanau ako 'o e Kolisi 'Apifo'ou ki Kenipela, 'a e Kolomu'a 'o

'Aositelelia, 'i he 'aho 20 ki he 23 'o Tisema 'o e ta'u ni. 'E taki mai ai 'a Fr 'Aisake Vaisima, pea ko e taumu'a ki ha feinga pa'anga ke tokoni ki he langa mo e fakalelei'i 'o e Kolisi ni, pea mo e teuaki atu ko ia ki hono fakamanatu 'a e Sipulei Siliva 125 'i he 2011.

p8090043.jpg

('Api nofo'anga Patele 'i 'Apifo'ou)

Ne lava lelei foki ha fakataha 'a e Kainga Palokia mo e ngaahi Kolisitutuku Katolika 'o Kenipela 'aneafi 'o tataki pe 'e he Palesiteni, Supileo Fotu, ke fakapapau'i 'a e ngaahi me'a ki hono tali 'a e fanau ako ni. Kuo 'osi ma'u mai foki 'a e lisi 'o e kau folau ni pea kuo 'osi kamata foki hono tuku atu 'eni 'i he ngaahi polokalam letio 'a e SBS fakakatoa 'a 'Aositelelia, 'a ia 'oku tataki 'e Laota Latu (ne faiako 'e Sangata Malia), pea pehe mo e letio fakalotofonua 'a e Kenipela 'a ia 'oku tataki 'e Siosiua Lafitani Tofua'ipangai.

'Oku fokotu'utu'u foki ke nofo fakataha pe 'a e fanau 'i ha ngaahi holo pea toki tauhi atu pe 'e he kainga kenipela kinautolu ki ai, tuku kehe pe 'a e Fa'ahinga Tapu pea mo e ni'ihi e kau faiako fafine.

Kuo 'osi vahevahe foki 'a e kolisitutuku Katolika ni ki ha kulupu 'e ono 'o meimei tautau toko 8 ki he 10 ke fai hono tauhi e fanau mo e teuteu atu ki ha'anau koniseti lahi 'a ia 'e fai he efiafi Monite ko hono 22 'o Tisema.

'Oku fai 'a e palani ke talitali kinautolu 'i he 'aho Tokonaki 20 'o Tisema ki he 'api 'o e Palesiteni, Supileo, pea mo ha BBQ toho fakatefisi, pea mei ai ki honau nofo'anga 'o nofo fakataha 'a e fanau fefine pea pehe ki he fanau tangata, pea 'i he 'aso Sapate ko hono 21 'e fai ai ha misa fakataha 'o fakaangaanga ke tataki 'e Fr Vaisima, fakataha mo e ha talitali me'a' 'ilo mo e me'atokoni, pea 'i he 'aho Monite 'e fai ai ha'anau ngaahi tua ifi mo 'eva 'i Kenipela ni, pea nau koniseti efiafi leva, pea nau toki mavahe atu he pongipongi Tusite ko hono 23 ki Melipoane.

p8090054.jpg

(Tau 'a 'Apifo'ou mo  Liahona 'i Siulai 2008).

Ko e faka'amu foki ke tufotufa atu 'a e kau folau ni he ngaahi 'apinofo'anga pe 'o e kainga Katolika mo e kainga Tonga 'i he kolomu'a kenau nofo mo feohi he lolotonga ko 'eni e 'aho 'e tolu 'e fai ai 'enau feinga pa'anga.

'Oku hanga atu 'a e kainga mo e kolisitutuku Katolika, pehe ki he kakai Tonga, 'i Kenipela ni ki ha feohi fiefia mo mafana mo e fanau ni he lolotonga e ngaahi 'aho mahu'inga 'o e teuteu ki he 'amanaki 'alo'i ko ia e Pilinisi 'o e 'Univeesi.

 

 

pic_canberra.jpg

(Vaifaloapuna 'o e Lepa ko Pelini Kulifini 'i Nunu'anga Kakai (Kenipela))

 
< Prev   Next >

volunteer1.gif

 

 

 

scholarshipfrontimage.jpg

 

scholarshipidonation.jpg

<