News Highlights
Manatu Melie to'uako Sangato Petelo Sanele Ko e 'amanaki ko 'eni ke fakamanatua 'a e siupeli koula 'o e Kolisi Sanele 'i Kelana 'oku to e fakamanatu ...Readmore


School
Me'a'ofa 'a Apifo'ou mo e 'u Ako Katolika Ko ha ngaahi ‘ata ‘ena mei he foaki me’a’ofa ‘a ‘Apifo’ou mo e ngaahi ako Katolika ki he Tama Tu’i ko Siaosi Tupou V. ...Readmore


Catholic World-wide
ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI ... ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE FRANCISCAN FAMILY ...Readmore


Komiti Ngaue Vahaope
Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata 'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...Readmore

Home arrow News arrow School arrow Ifi 'a 'Apifo'ou 'i Kenipela

Ngaahi ongoongo meihe ngaahi ako'anga katolika mo e ngaahi Komiuniti Katolika Tonga

Pilikimi To'utupu 'a Mamani

Lau mahina pe pea tau a'u ki he 'Aho e To'utpu 'a Mamani (Youth Day) mo hono kau Pilikimi, ...
Read more...

LALO KASIA 'O SAN FRANCISCO TA'U 1975 - 1980

Ko au Kalo LATU Tu'ungafasi 'oku ou fakahoko atu 'ae miniti 'o 'emau fakataha, ko e fakahoko mai 'e Palesiteni-Maika 'Olie ke u fakahoko atu he 'oku na femo'ekina mo e sekelitali, ko 'Emeli Lavakei'ah...
Read more...

Fakataha mo e Kau Puleako pea mo e 'Epikopo

'I Siulai ki 'Aokosi, ne lava atu ai 'a Siosiua Lafitani ki Tonga, pea ne ne ma'u  faingamalie ke potalanoa mo e kotoa 'o e kau Puleako 'o 'etau ako Katolika 'i Tongatapu, fakatah...
Read more...

Mafana teu tali Ifi Blue 'a Hastings

'Oku fiefia e motu'a tu'a ni ke fakaha atu 'a e loto fie talitali 'oku fai 'ehe Kolisi Tutuku Ako Katolika, komunio katolika mo e ngaahi siasi, ...
Read more...

Lava Lelei 'Aho 'o e Kolisitutuku Katolika 'o USA

Ta'u 3 'o e kolisitutuku 'o 'Amelika Lahi. Ne lava lelei foki 'a e katoanga 'a e ngahi kolisi ...
Read more...

The Big Event 2010 Australian Catholic University

Hope sees the invisible, feels the intangible and achieves the impossible. ...
Read more...

St Joseph's Business College needs assistance

The Principal of St Joseph's Business College (known as Komesiolo), Ms Fololeni Fatai, ...
Read more...

Talamonu Siupeli 'a e 75-80

'Oku 'oatu heni 'a e talamonuu, pea mo fakafofonga'i atu 'a e  ...
Read more...

MOTHER THERESA PREDICTION 2010

You were chosen to receive this novena. The moment you receive it, say: Our Father who art in heaven, hallowed be Thy name, ...
Read more...

THIRD SECRET OF FATIMA

Had forwarded this before but it is worth passing around ...
Read more...

Poloseki Kupenga Vahaope 'a e Lalo Kasia (To'uako 1975-1980)

'Oku ha atu heni 'a e fakaikiiki 'o e taha e ngaahi Poloseki Siupeli Siliva 'a e    ...
Read more...

Kalaniuvalu-Fotofili Cultural Centre

 'Oku mahu'inga 'a e kei tu'u mo ma'u ha ngaahi falelalava Tonga motu'a 'i ha 'apiako 'i Tonga, ...
Read more...

Lea 'a Rodney Halapio he Siupeli

Ko ha ni'ihi pe 'ena 'a e ngaahi poini mahu'inga 'e fai ki ai ha lea 'a e Sea 'a e To'uako 75-80 ...
Read more...

Takuilau College in action

Soane Vahe, the Principal of Takuilau College, was very supportive with the concept of  ...
Read more...

Latest News about Tonga

Ifi 'a 'Apifo'ou 'i Kenipela PDF Print E-mail
Written by Komiti Vahaope   
p8090043.jpg 'E tu'uta 'a e Ifi mo e fanau ako 'o e Kolisi 'Apifo'ou ki Kenipela, 'a e Kolomu'a 'o

'Aositelelia, 'i he 'aho 20 ki he 23 'o Tisema 'o e ta'u ni. 'E taki mai ai 'a Fr 'Aisake Vaisima, pea ko e taumu'a ki ha feinga pa'anga ke tokoni ki he langa mo e fakalelei'i 'o e Kolisi ni, pea mo e teuaki atu ko ia ki hono fakamanatu 'a e Sipulei Siliva 125 'i he 2011.

p8090043.jpg

('Api nofo'anga Patele 'i 'Apifo'ou)

Ne lava lelei foki ha fakataha 'a e Kainga Palokia mo e ngaahi Kolisitutuku Katolika 'o Kenipela 'aneafi 'o tataki pe 'e he Palesiteni, Supileo Fotu, ke fakapapau'i 'a e ngaahi me'a ki hono tali 'a e fanau ako ni. Kuo 'osi ma'u mai foki 'a e lisi 'o e kau folau ni pea kuo 'osi kamata foki hono tuku atu 'eni 'i he ngaahi polokalam letio 'a e SBS fakakatoa 'a 'Aositelelia, 'a ia 'oku tataki 'e Laota Latu (ne faiako 'e Sangata Malia), pea pehe mo e letio fakalotofonua 'a e Kenipela 'a ia 'oku tataki 'e Siosiua Lafitani Tofua'ipangai.

'Oku fokotu'utu'u foki ke nofo fakataha pe 'a e fanau 'i ha ngaahi holo pea toki tauhi atu pe 'e he kainga kenipela kinautolu ki ai, tuku kehe pe 'a e Fa'ahinga Tapu pea mo e ni'ihi e kau faiako fafine.

Kuo 'osi vahevahe foki 'a e kolisitutuku Katolika ni ki ha kulupu 'e ono 'o meimei tautau toko 8 ki he 10 ke fai hono tauhi e fanau mo e teuteu atu ki ha'anau koniseti lahi 'a ia 'e fai he efiafi Monite ko hono 22 'o Tisema.

'Oku fai 'a e palani ke talitali kinautolu 'i he 'aho Tokonaki 20 'o Tisema ki he 'api 'o e Palesiteni, Supileo, pea mo ha BBQ toho fakatefisi, pea mei ai ki honau nofo'anga 'o nofo fakataha 'a e fanau fefine pea pehe ki he fanau tangata, pea 'i he 'aso Sapate ko hono 21 'e fai ai ha misa fakataha 'o fakaangaanga ke tataki 'e Fr Vaisima, fakataha mo e ha talitali me'a' 'ilo mo e me'atokoni, pea 'i he 'aho Monite 'e fai ai ha'anau ngaahi tua ifi mo 'eva 'i Kenipela ni, pea nau koniseti efiafi leva, pea nau toki mavahe atu he pongipongi Tusite ko hono 23 ki Melipoane.

p8090054.jpg

(Tau 'a 'Apifo'ou mo  Liahona 'i Siulai 2008).

Ko e faka'amu foki ke tufotufa atu 'a e kau folau ni he ngaahi 'apinofo'anga pe 'o e kainga Katolika mo e kainga Tonga 'i he kolomu'a kenau nofo mo feohi he lolotonga ko 'eni e 'aho 'e tolu 'e fai ai 'enau feinga pa'anga.

'Oku hanga atu 'a e kainga mo e kolisitutuku Katolika, pehe ki he kakai Tonga, 'i Kenipela ni ki ha feohi fiefia mo mafana mo e fanau ni he lolotonga e ngaahi 'aho mahu'inga 'o e teuteu ki he 'amanaki 'alo'i ko ia e Pilinisi 'o e 'Univeesi.

 

 

pic_canberra.jpg

(Vaifaloapuna 'o e Lepa ko Pelini Kulifini 'i Nunu'anga Kakai (Kenipela))

 
< Prev   Next >

volunteer1.gif

 

 

 

scholarshipfrontimage.jpg

 

scholarshipidonation.jpg

<