News Highlights
Manatu Melie to'uako Sangato Petelo Sanele Ko e 'amanaki ko 'eni ke fakamanatua 'a e siupeli koula 'o e Kolisi Sanele 'i Kelana 'oku to e fakamanatu ...Readmore


School
Me'a'ofa 'a Apifo'ou mo e 'u Ako Katolika Ko ha ngaahi ‘ata ‘ena mei he foaki me’a’ofa ‘a ‘Apifo’ou mo e ngaahi ako Katolika ki he Tama Tu’i ko Siaosi Tupou V. ...Readmore


Catholic World-wide
ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI ... ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE FRANCISCAN FAMILY ...Readmore


Komiti Ngaue Vahaope
Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata 'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...Readmore

Home arrow News arrow School arrow Ifi 'a 'Apifo'ou 'i Kenipela

Ngaahi ongoongo meihe ngaahi ako'anga katolika mo e ngaahi Komiuniti Katolika Tonga

Hulohula 'o e KUONGA !

Longolongo pe 'a e Kolisitutuku 'Apifo'ou mo e Katolika 'a loto Kenipela kuo nau fakafoki faa'i kitautolu kotoa pe he Tokonaki 3 'o Sepitema ni. ...
Read more...

Mei he Kolisitutuku Tonga (75,76 & 77)

Malo mu’a 'a e kolisitutuku katolika kotoa pe 'a e tau mo e fuesia mai hotau fatongia mei he fonua muli na. Malo 'a e kamata tanaki hotau ngaahi to'u, pea 'oku ta...
Read more...

Kaunga mamahi Fredley Taufa

'Oku mau fakatapu atu ki he ngaahi Ha'a pea pehe ki he fa'ahingatapu 'oku me'a, ka e 'uma'a 'a e Pataloni 'o e ...
Read more...

Mei 'Apifo'ou 'Aositelelia

Si'i kaunga Ako Tutuku, 'Oku tau fakafeta'i ai pe ki he 'Eiki 'i he ngaahi lelei kotoa kuo faka'inasi'aki kitautolu 'i he 'aho kotoa pe. ...
Read more...

Ongoongo mei he Lalokasia San Francisco

Kuo lava lelei 'a e fakataha 'a e feitu'u San Francisco 'i he mahina ni, Siulai he 'aho 12. Na'e fai ai pe 'i he feitu'u tatau, Flood Park. Neongo ko e uike 'eni foki eni na'e lele ai 'a e polokalama...
Read more...

Kau Patele Falanise mo Tu'i Tonga Laufilitonga

(Langi Tu'ofefafa mo e koluse 'i hono funga, ko e telio'anga 'o Tu'i Tonga Laufilitonga). 'Oku 'asi mei he hake 'a e lotu 'a hono fakahaofi 'a e faiva 'e he kau Patele Fa...
Read more...

Fakaafe Fakafeohi

'Oku 'oatu 'a e fakaafe loto vela mafana 'ae fanau ako tutuku ...
Read more...

Ipu Me'a'ofa Fe'auhi Golf Siupeli !

Ko ha Ipu Me'a'ofa 'ena ki he fe'auhi va'inga golf 'i Tonga 'i he siupeli, ko ha foaki mei he To'uako ...
Read more...

Fakatupu fifili mo 'ene fehu'i

Ko e ha ‘a e lelei mei he fakalakalaka ‘a e tekinolosia ‘o e komipiuta pea mo e saienisi ‘o e  vahaope te tau lava ‘o faka’aonga’i ke ‘aonga ki h...
Read more...

Biography of His Holiness, Pope Benedict XVI

Welcome !!! Visit this article to read about the biography of His Holiness, Pope Benedict XVI, from birth to his  ...
Read more...

Sistine Chapel in Vatican

Julius II's decision to completely renovate the decoration of the Ceiling was probably due ...
Read more...

Tongan Youth Pilgrims for World Youth Day

(Bishop Soane Paini Mafi with Tonga's youth pilgrims at Ma'ufanga) There are about 600 Youth Pilgrims from the Catholic Diocese of Tonga in Sydney preparing to participate in World Yout...
Read more...

'Aho 'o 'Apifoo'u, Ngaahi Poloseki & Komiti Lahi

Ne lava lelei foki 'o fakahoko 'a hotau fatongia he 'aho Tokonaki, lolotonga hono katoanga'i hotau 'Aho ta'u 122, pea ne lava lelei pe mo e tatanaki 'a 'etau tukuhau ki he 2008-2009, 'o ma'u ...
Read more...

Poloseki Kupenga Vahaope 'a e Lalo Kasia (To'uako 1975-1980)

'Oku ha atu heni 'a e fakaikiiki 'o e taha e ngaahi Poloseki Siupeli Siliva 'a e    ...
Read more...

Tongan Turtles

Lyn Potter from Marcellin College in Auckland had the opportunity on a trip to Tonga to take an art class with intermediate students at Takuilau College. On a recent visit to Tonga, I was fort...
Read more...

Latest News about Tonga

Ifi 'a 'Apifo'ou 'i Kenipela PDF Print E-mail
Written by Komiti Vahaope   
p8090043.jpg 'E tu'uta 'a e Ifi mo e fanau ako 'o e Kolisi 'Apifo'ou ki Kenipela, 'a e Kolomu'a 'o

'Aositelelia, 'i he 'aho 20 ki he 23 'o Tisema 'o e ta'u ni. 'E taki mai ai 'a Fr 'Aisake Vaisima, pea ko e taumu'a ki ha feinga pa'anga ke tokoni ki he langa mo e fakalelei'i 'o e Kolisi ni, pea mo e teuaki atu ko ia ki hono fakamanatu 'a e Sipulei Siliva 125 'i he 2011.

p8090043.jpg

('Api nofo'anga Patele 'i 'Apifo'ou)

Ne lava lelei foki ha fakataha 'a e Kainga Palokia mo e ngaahi Kolisitutuku Katolika 'o Kenipela 'aneafi 'o tataki pe 'e he Palesiteni, Supileo Fotu, ke fakapapau'i 'a e ngaahi me'a ki hono tali 'a e fanau ako ni. Kuo 'osi ma'u mai foki 'a e lisi 'o e kau folau ni pea kuo 'osi kamata foki hono tuku atu 'eni 'i he ngaahi polokalam letio 'a e SBS fakakatoa 'a 'Aositelelia, 'a ia 'oku tataki 'e Laota Latu (ne faiako 'e Sangata Malia), pea pehe mo e letio fakalotofonua 'a e Kenipela 'a ia 'oku tataki 'e Siosiua Lafitani Tofua'ipangai.

'Oku fokotu'utu'u foki ke nofo fakataha pe 'a e fanau 'i ha ngaahi holo pea toki tauhi atu pe 'e he kainga kenipela kinautolu ki ai, tuku kehe pe 'a e Fa'ahinga Tapu pea mo e ni'ihi e kau faiako fafine.

Kuo 'osi vahevahe foki 'a e kolisitutuku Katolika ni ki ha kulupu 'e ono 'o meimei tautau toko 8 ki he 10 ke fai hono tauhi e fanau mo e teuteu atu ki ha'anau koniseti lahi 'a ia 'e fai he efiafi Monite ko hono 22 'o Tisema.

'Oku fai 'a e palani ke talitali kinautolu 'i he 'aho Tokonaki 20 'o Tisema ki he 'api 'o e Palesiteni, Supileo, pea mo ha BBQ toho fakatefisi, pea mei ai ki honau nofo'anga 'o nofo fakataha 'a e fanau fefine pea pehe ki he fanau tangata, pea 'i he 'aso Sapate ko hono 21 'e fai ai ha misa fakataha 'o fakaangaanga ke tataki 'e Fr Vaisima, fakataha mo e ha talitali me'a' 'ilo mo e me'atokoni, pea 'i he 'aho Monite 'e fai ai ha'anau ngaahi tua ifi mo 'eva 'i Kenipela ni, pea nau koniseti efiafi leva, pea nau toki mavahe atu he pongipongi Tusite ko hono 23 ki Melipoane.

p8090054.jpg

(Tau 'a 'Apifo'ou mo  Liahona 'i Siulai 2008).

Ko e faka'amu foki ke tufotufa atu 'a e kau folau ni he ngaahi 'apinofo'anga pe 'o e kainga Katolika mo e kainga Tonga 'i he kolomu'a kenau nofo mo feohi he lolotonga ko 'eni e 'aho 'e tolu 'e fai ai 'enau feinga pa'anga.

'Oku hanga atu 'a e kainga mo e kolisitutuku Katolika, pehe ki he kakai Tonga, 'i Kenipela ni ki ha feohi fiefia mo mafana mo e fanau ni he lolotonga e ngaahi 'aho mahu'inga 'o e teuteu ki he 'amanaki 'alo'i ko ia e Pilinisi 'o e 'Univeesi.

 

 

pic_canberra.jpg

(Vaifaloapuna 'o e Lepa ko Pelini Kulifini 'i Nunu'anga Kakai (Kenipela))

 
< Prev   Next >

volunteer1.gif

 

 

 

scholarshipfrontimage.jpg

 

scholarshipidonation.jpg

<