News Highlights
Manatu Melie to'uako Sangato Petelo Sanele Ko e 'amanaki ko 'eni ke fakamanatua 'a e siupeli koula 'o e Kolisi Sanele 'i Kelana 'oku to e fakamanatu ...Readmore


School
Me'a'ofa 'a Apifo'ou mo e 'u Ako Katolika Ko ha ngaahi ‘ata ‘ena mei he foaki me’a’ofa ‘a ‘Apifo’ou mo e ngaahi ako Katolika ki he Tama Tu’i ko Siaosi Tupou V. ...Readmore


Catholic World-wide
ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI ... ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE FRANCISCAN FAMILY ...Readmore


Komiti Ngaue Vahaope
Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata 'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...Readmore

Home arrow News arrow School arrow Logo (loko) ki he Siupeli 125 !!!

Ngaahi ongoongo meihe ngaahi ako'anga katolika mo e ngaahi Komiuniti Katolika Tonga

'AHO 'o e PTA

Na'e lava atu 'a hono katoanga'i 'o e 'aho 'a e Kautaha 'a e Matu'a mo e ...
Read more...

Fakamanatu ta'u 170 Katolika Tonga

Ko ha fakamatala mahu'inga 'eni mei he  ...
Read more...

Fakataha 'Apifo'ou 'Okalani NZ

'Oku ou fakatulou atu he mo e fofonga 'o si'i kaunga ako tutuku kotoa pe mei ha tapa pe 'o e Kolope ka e fakahoko atu e ki'i ongoongo mei he fakataha hono 'uluaki 'o e to'uako 1975 - 1980 mei...
Read more...

Social Justice Forum

Young Australians inspired to make a difference ...
Read more...

To'utupu Katolika 'o Kenipela (Nunu'anga Kakai)

Ne lava lelei ha feinga pa’anga kati mo e faikava ‘a e To’utupu Katolika ‘o Kenipela ‘o ‘Aositelelia 'i he Falaite uike kuo ‘osi (18/04/08)...
Read more...

Britain and Pope Benedict XVI: Lots need to be done

Monsignor Andrew Summersgill has shown that the exact pathway between the Vatican and ...
Read more...

Ako ko ha to'onga mo'ui !!

Neongo e fele mo fafo e ngaahi fatongia ...
Read more...

Kupenga Vahaope Ma'ae Ako Mo e Kolisitutuku Katolika

‘Oku ‘oatu ‘a e fakatapu mo e faka’apa’apa ki he ngaahi Ha’a Tukufakaholo ‘o e Fonua, Kau Taki Lotu, Helohelo 'o e Ako mo e Kolisitutuku kotoa pe ...
Read more...

Mei he Kolisitutuku Tonga (75,76 & 77)

Malo mu’a 'a e kolisitutuku katolika kotoa pe 'a e tau mo e fuesia mai hotau fatongia mei he fonua muli na. Malo 'a e kamata tanaki hotau ngaahi to'u, pea 'oku ta...
Read more...

Talamonu ki he 'Aho Kolisi 'Apifo'ou

Talamonu atu ki he Puleako 'o 'Apifo'ou, Fr 'Aisake Vasima mo e kau ...
Read more...

Fakatupu fifili mo 'ene fehu'i

Ko e ha ‘a e lelei mei he fakalakalaka ‘a e tekinolosia ‘o e komipiuta pea mo e saienisi ‘o e  vahaope te tau lava ‘o faka’aonga’i ke ‘aonga ki h...
Read more...

Misi hoko mo'oni ma'ae 1975-80 'o Sene

Ne lava lelei ‘a e fuofua Fakataha Fili Lakanga (AGM) ‘a e To’uako 1975-1980 ‘o Loto Sene ‘i he ‘aho Tokonaki 23 ‘o Sanuali 2010, ...
Read more...

Fakataha mo e Kau Puleako pea mo e 'Epikopo

'I Siulai ki 'Aokosi, ne lava atu ai 'a Siosiua Lafitani ki Tonga, pea ne ne ma'u  faingamalie ke potalanoa mo e kotoa 'o e kau Puleako 'o 'etau ako Katolika 'i Tongatapu, fakatah...
Read more...

Talitali fiefia e Kaniva Tonga Online

'Oku fiefia lahi 'a 'etau kupenga vahaope ke talitali loto fiefia 'a e kautaha fo'ou ko ia kuo fokotu'u he taha 'o 'etau kolisitutuku 'i 'Aotearoa, Kalino Latu, ...
Read more...

Tohi 'ofa 'o e Siupeli 125

Ko ha tohi 'ofa, fakamalo mo e talamonu mei he 'Eiki 'Epikopo Soane Patita Paini Mafi ki he ngaue kuo lava mo e teuteu ki he Siupeli 125 Kolisi 'Apifo'ou mo 'ene kolisitutuku ! ...
Read more...

Latest News about Tonga

Logo (loko) ki he Siupeli 125 !!! PDF Print E-mail
Written by Fr 'Aisake Vaisima & Komiti Vahaope   

logodesign.gif "LOGO" KI HE SIUPELI 125 AKO KATOLIKA 'I TONGA

Fakatulou atu mo e ngaahi tou'ako 'oku mou faka'aonga'i 'a e Vahaope ni. Fokotu'u atu pe na'a mou lava 'o tokoni ki hano design ha'atau LOGO SIUPELI 125. Kole atu ki he Komiti Vahaope na'a lava ke fakaafe'i ha fe'auhi design ki ai. Criteria - Ke 'asi kotoa ai 'etau ngaahi Ako Katolika he logo. Purpose - ke fa'u 'aki ha ngaahi pine 125; fa'u 'aki mo ha ngaahi Metali fakalangilangi ke foaki 'i he Katoanga 125. Fakaikiiki ke mou toki talanga ki ai. Moleni - ko hono muimui'i atu pe 'a e me'a ne fai e potalanoa ki ai kimu'a. 'Oku lolotonga lele pe 'i 'Api fo'ou e ki'i fe'auhi me'a tatau 'a e fanauako.

 

Malo 'ofa atu - Fr 'Aisake (Lalo Kasia 'Api fo'ou).

 

 

 

 

RE: "LOGO" KI HE SIUPELI 125 AKO KATOLIKA 'I TONGA

 

'Oku fiefia lahi 'a e tu'unga matu'a mo e finematu'a 'oku nau fakakaungatamaki he'etau Kupenga Vahaope ni, ke 'oatu 'a e poupou kakato ki he fanongonongo mahu'inga mo fisifisimu'a kuo tuku mai 'e Fr Vaisima, 'a ia ne nau 'osi potalanoa ki ai mo Moleni Sime pea mo e kau kolisitutuku Katolika 'a e 'Ikale.

'Oku mahu'inga 'eni he 'oku fisiki mai ai 'a e laumalie 'o e fakamaama mei hotau kau taki 'i hono paotoloaki ko ia, pea mo tanumaki ai pe 'a e visione fungani ko ia ki ha to e ngaue fevaofi 'aki mo fe'ofo'ofani ange 'a 'etau ngaahi 'apiako Katolika, pea pehe mo 'etau ngaahi kolisitutuku.

Kemou kataki ka e vahevahe mo vavae mai ho'omou 'ilo mo e taleniti tufakanga he mala'e ko 'eni 'o e tufunga tavalivali, pea mo hono ngaue'aki ke fenapasi fakataha mo e fakalakalaka 'a e tekinolosia 'o e vavaloa, 'a ia 'oku tau 'inasi monuu ai 'i he ngaahi 'aho ni.

Ko hai te ne 'ilo na'a hoko ho'o okooko mo e lukuluku mai ha tatau ki ha'atau logo fo'ou fakalukufua, ke 'aonga 'o ngaue'aki, pea "kau he lau mo lau he kau," 'i he ta'u fakakoloa mo fakahisitolia ko ia 'o e siupeli 'oku tau hanga kotoa atu ki ai, pea pehe 'i he hokohoko atu ko ia 'a e ngaue 'etau fanau 'i he kaha'u. 

Ko ia ko kimoutolu temou fiefia ke vavae mai ho'omou ngaahi fakakaukau mo e tavalivali ki ha'atau logo fo'ou, kemou kataki 'o TONGI he fo'ilea ko ia ko e HALANGA 'oku ha atu 'o laine'i 'i lalo, pea tene hanga 'o tataki hangatonu faka'eve'eva'i ai koe ki hotau LOKI TAVALIVALI, kuo 'osi maau ai 'a e ngaahi naunau fakaonopooni 'o 'etau kupenga vahaope ni, ke ke ngaue'aki mo ke toki ako sope ai pe hano ta fakaangaanga ha'o logo foo'u, pea ko ho'o pehe pe kuo ke maau mo tukunga malie ho'o tufunga tavalivali, pea ke hanga leva 'o to e TONGI fakatatau ki he fakahinohino 'a e LOKI NI, 'o fakahu hake ai pe 'a e aofangatuku ho'o logo (final logo) ke me'a ki ai 'a Fr Vaisima mo 'ene kau ngaue mei he Kolisi 'Apifo'ou 'o e Lalo kasia.

Kataki 'o TONGI'I e fo'i lea ko 'eni ko e, HALANGA  , ke ne hanga 'o taki mamata atu koe ki hotau LOKI TAVALIVALI, mo ke toki tufunga'i ai pe ha fo'i logo laulotaha ki he'etau siupeli 125 'o e 2011, pea ke hoko foki 'o ngaue'aki he'etau fanau tupu 'i he kaha'u e fonua, ako pea mo e lotu.

 

 

'Ofa lahi atu,

 

Komiti Vahaope 'a e Ngaahi Ako mo e Kolisitutuku Katolika he vavaloa.

 
< Prev   Next >

volunteer1.gif

 

 

 

scholarshipfrontimage.jpg

 

scholarshipidonation.jpg

<