News Highlights
Manatu Melie to'uako Sangato Petelo Sanele Ko e 'amanaki ko 'eni ke fakamanatua 'a e siupeli koula 'o e Kolisi Sanele 'i Kelana 'oku to e fakamanatu ...Readmore


School
Me'a'ofa 'a Apifo'ou mo e 'u Ako Katolika Ko ha ngaahi ‘ata ‘ena mei he foaki me’a’ofa ‘a ‘Apifo’ou mo e ngaahi ako Katolika ki he Tama Tu’i ko Siaosi Tupou V. ...Readmore


Catholic World-wide
ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI ... ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE FRANCISCAN FAMILY ...Readmore


Komiti Ngaue Vahaope
Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata 'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...Readmore

Home arrow Dictionary arrow Tu'unga 'etau Poloseki kuo a'u ki ai
Tu'unga 'etau Poloseki kuo a'u ki ai PDF Print E-mail
Written by Komiti Vahaope   

 Kole pe kemau fakatulou atu he, ka e 'oatu ha ngaahi ongoongo ki he tu'unga kuo a'u ki ai 'etau langa poloseki tokoni 'ofa ko 'eni, 'a ia 'oku 'iloa ko e 'Kupenga Vahaope 'a e Lalo Kasia'. 'O 'uhinga ki he langa website/kupenga vahaope ko 'eni. Kuo kamata pe ke lele 'i matangi 'a e ngaahi ngaue ki hono tanaki mai e ngaahi hingoa mo e tu'asila e ngaahi to'uako 'o 'Apifo'ou mei he ngaahi ta'u kehekehe, pea kuo kamata fakahu atu kinautolu ki he'etau 'Class Directories' 'i 'olunga.

 

'Ikai ke ngata ai foki, ka kuo 'osi kamata fai 'a e ngaue 'a e Komiti Vahaope 'a e Lalo Kasia 'i muli mo Tonga ki hono fakahoko 'a e fakakaukau 'o e poloseki ni ki he ngaahi Kolisitutuku Katolika kotoa pe, pea pehe ki he'enau ngaahi ako lolotonga, ke 'omi mo ha'anautolu lisi fakato'uako, ke pulusi atu 'i honau ngaahi loki taki taha kuo 'osi teuteu he 'Class Directories' 'oku ha atu 'i 'olunga he kupenga vahaope ni. Ko e faka'amu e Komiti Vahaope ke fakatoukatea pea alai-sia-mo-kolonga 'a e fakakaukau ni 'o tatau ki he to'uako mo e 'apiako Katolika kotoa pe.

 

'Oku fai ai 'a e fakamalo lahi mo e loto hounga ki he Puleako, Fr 'Aisake Vaisima, mo e Tokoni Puleako 'o e Kolisi 'Apifo'ou, Faleola Vahe, pea pehe kia Sepiuta Lino, Frances Tu'ipulotu mo e kau popou mei Tonga 'o e Kolisitutuku ki ho'omou tokoni 'o 'omai e ngaahi lisi ko ia 'o e hu fakata'u. 'Ikai ngata ai, ka 'oku to e 'oatu ai pe 'a e fakamalo lahi ki hono 'ohake ki hotau senita ngaue fakamisini 'i USA, 'ia Frances Tu'ipulotu he'ene folau ki ai, 'a e ngaahi hiva 'a 'Apifo'ou mo e ngaahi vitio he laka Falealea 'i he ta'u ni ke lava hano fakamafola atu he'etau kupenga vahaope ni, ke malava ke me'a mo mamata ki ai 'a e Kolistutuku 'i muli. Pea 'oku ai pe mo e faka'amu ke vave ni pe hano 'ohake mo e ngaahi hiva mo e vitio mei hotau ngaahi 'apiako Katolika kehe 'i Tonga ke fakamafola atu mo kinautolu.

 

Pea 'i hono fakahoko 'eni, ke lava lelei 'i ha founga totonu mo maau, pea 'oku ai e tui 'e kau 'eni ki hono paotoloaki e fakakaukau ko ia 'a 'Epikopo, Soane Lilo Foliaki, mo e kau taki katoa 'o e siasi mo e ngaahi ako ke ngaue fakataha mo to e vaofi ange 'a 'etau ngaahi 'apiako mo e Kolisitutuku. 'Oku ai e faka'amu, ke vave ni mai pe kuo 'omai ha ngaahi ongoongo mei he ngaahi 'apiako mo e Kolisitutuku Katolika 'o hange ko Takuilau, Sosefo mo Kelana ke mau pulusi atu kinautolu. Kuo 'osi maau foki 'a e ngaahi loki 'o e 'u 'apiako katoa mo 'enau ngaahi Kolisitutuku 'i he 'Catholic Schools', pea pehe ki he 'Class Directories' 'oku 'i 'olunga.

 

Ko ha ongoongo fakafiefia lahi foki ko e kamata ke fai e fetu'utaki mo e felongoaki he ngaahi uike mo e 'aho mai ko 'eni kuo maliu atu pea mo e kaunga ako mei he ngaahi to'u kehekehe, hange ko Fr 'Ekuasi Mani mei Fisi, Pila Suave Halaholo, 'Ipolito Lasalo, Tevita Laitia Fifita mo Hingano Kaitapu mei Sene, Makahokovalu, Mana 'Otai mo Peni Tau'alupe mei Aoteroa, pea pehe kia Gaberiella Renne Blake (Keipi) mei Tonga mo ha ni'ihi kehe pe 'oku 'ikai fa'a laua.

 

Kuo 'osi to e a'u atu foki 'a e fetu'utaki mo e ngaue 'a e Komiti Vahaope 'a e Lalo Kasia 'i muli mo Tonga ki hono kamata fakahoko 'a 'etau poloseki kupenga vahaope ni ki he kau taki fakafaifekau 'o e ngaahi Palokia 'i muli mo Tonga fakatou'osi, ke kamata 'omi mo ha'anau 'uuni ongoongo mo e fanongonongo ke pulusi atu 'i heni, pea 'ikai ngata ai ka ke fai mai ha lotu hufia mo hano tapuaki'i 'a e feinga 'oku fai. Ko ia 'oku ai e kei fakaongoongo ki he kau taki ni ki ha to e ngaahi fakaikiiki 'o e ngaahi fakakaukau mo e fokotu'u ko 'eni ki hano fakatapui 'etau kupenga vahaope.

 

Kuo 'osi ai foki mo e loki 'i heni ki he ngaahi Palokia pe siasi ke fakahu ki ai 'enau ngaahi ongoongo mo e fanongonongo, 'a ia 'e ma'u ia he 'Komunio' 'i 'olunga ai pe. Pea pehe foki mo ha loki ki he lotu huufia, 'a ia 'oku 'i he tafa'aki to'ohema ia 'o kupenga vahaope ni 'i he hingoa ko e, 'Devotion', 'o hoko hake ia he TV ('Television') kemou me'a atu ki ai kuo 'osi 'i ai 'a e ngaahi 'ata kehekehe mei he Vatikano. Ko kimoutolu ko ia 'a e kau Kolisitutuku 'Apifo'ou 'oku mou fiema'u ha'amou 'imeili tu'asila 'Apifo'ou (.....@apifoou.com), kataki 'o fetu'utaki mai ke 'oatu ke ke ngaue'aki. Pea 'oku to e tatau pe ki he ngaahi ako katolika kehe 'e malava kemou fetu'utaki mai ke 'oatu ha'amou 'imeli tu'asila Sosefo ( This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ), pe Takuilau ( This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ), pea pehe ki he toenga.

 

'Oku lolotonga fai 'a e ngaue 'a e Komiti Vahaope ki hono fa'u 'a e ngaahi tu'utu'uni, fa'unga mo e fatongia 'o e kautaha ngaue 'ofa ni, pea pehe ki he ngaahi kulupu 'i Tonga mo muli tenau fengaue'aki mo poupou ki hono tataki mo fakalele 'a e poloseki ko'eni, pea 'e fai ha ngaahi potatala ki ai ;a e Komiti katoa, pea ka hili ia 'e 'oatu ia ki Tonga ke fai mai ha'anau lau mo vakai ki ai, pea ka hili ia pea toki 'omi 'o aofangatuku 'e he Komiti Vahaope 'a e Lalo Kasia pea toki ngaue'aki mo faka'aonga'i ki he'etau ngaue fakalukufua.

 

 

 
< Prev   Next >

volunteer1.gif

 

 

 

scholarshipfrontimage.jpg

 

scholarshipidonation.jpg

<
 

Warning: Unknown: open(/home/users/web/b2606/nf.voiceoftonga/public_html/cgi-bin/tmp/sess_d853a8029e1e1ac30c039e7594d9ab04, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/users/web/b2606/nf.voiceoftonga/public_html/cgi-bin/tmp) in Unknown on line 0